Toteutussuunnittelu

Tässä vaiheessa asiakkaan järjestelmästä laaditaan toteutussuunnitelma, joka luo perustan projektin toteuttamiselle.

Toteutussuunnitelma perustuu

  • ·vaatimusmäärittelyihin ja järjestelmien kuvauksiin
  • aiempien suunnitteluvaiheiden antiin.

Kaikista järjestelmistä laaditaan yksityiskohtaiset kuvaukset, joista käyvät ilmi kaikki rajapinnat ja toiminnot. 


Ota yhteyttä

Pyydä meiltä tarjous tai lisätietoja.

Yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä

Referenssit