Ympäristökatselmus paljastaa kiinteistön nykytilan

Vastuullisuus ja ympäristöasiat ovat erittäin tärkeä osa liiketoimintaa, jotta pääsemme yhteistyöllä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Ympäristötehokkuuden tarkastelussa on hyvä lähteä liikkeelle selvittämällä ensin yrityksen nykytila, jonka pohjalta on helppo rakentaa pitkän aikavälin suunnitelma ja toteuttaa erilaisia toimenpiteitä.

Ymparistokatselmus

Ympäristökatselmus antaa kattavan kuvan kiinteistön nykytilasta ympäristötehokkuuden näkökulmasta. Katselmuksen tulosten perusteella tehdään yksityiskohtaiset toimenpide-ehdotukset, joilla ympäristövastuullisuutta voi parantaa ja kehittää. Katselmus toteutetaan kiinteistö- tai kiinteistösalkkukohtaisesti.

Ympäristökatselmuksessa huomioidaan, mm.

  • Energiankulutus ja energiatehokkuus

  • Uusiutuva energia

  • Jätehuolto

  • Kylmäaineiden käyttö

  • Hiilijalanjälki

  • Toimintamallit

  • Vastuullisuuden raportointitapa

  • Ympäristöpolitiikka

  • Energian alkuperä

  • RiskitPyydä tarjous tai lisätietoja

Ota yhteyttä


Asiantuntija

Anna Huostila

puh. 040 621 3627

anna.huostila@caverion.com

Nykytilan arviointi ja tavoitteet

Hiilijalanjäljen laskenta


Kiinteistön seurantatietojen perusteella voidaan laskea kiinteistön hiilijalanjälki. Se lasketaan kiinteistön ylläpidon näkökulmasta, jolloin se sisältää mm. kiinteistössä käytetyn sekä tuotetun energian, tuotettujen jätteiden ja käytettyjen kylmäaineiden. 

Jokainen kiinteistö on erilainen, ja laskennassa huomioimmekin kaikki hiilijalanjäljen kannalta oleellisimmat CO2-päästöjä tuottavat kiinteistökohtaiset tekijät. Laskenta voidaan tehdä kiinteistöille ja kiinteistösalkuille.


Referenssejä