Toiminnallisuustakuu


Tarjoamme pitkän aikavälin toiminnankehitysohjelmaa, joka sisältää kiinteistökannan analyysin, tehostamishankkeet ja ylläpitojakson. Syntyneillä säästöillä voidaan rahoittaa korjausrakentamista ja ydinliiketoiminnan kehittämistä. Kokonaisvaltainen johtamismalli ja taattu kokonaiskustannustaso tuovat tehokkuutta asiakkaillemme. 

EPC ja ESCO


Energiatehokkuuden parantamista voidaan edistää järkevillä investoinneilla ja modernisoinneilla teknisiin järjestelmiin. EPC- ja ESCO-hankkeissa tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden toteuttaa energiatehokkuusparannuksia talouden kannalta tasapainoisella ratkaisulla. 

Asiantuntijat suunnittelevat sinulle investointiratkaisun, jossa vuosittainen taattu energiansäästö on suurempi kuin vuosittaiset rahoituskustannukset tai investointien poistot. Hankkeet voidaan toteuttaa joko kassavirtaneutraalisti ulkopuolisella rahoituksella tai asiakkaan omaa PTS- tai investointibudjettia hyödyntäen. 

Caverionin asiantuntijat tukevat suunnittelun ja toteutuksen lisäksi myös hankkeiden hallinnollisen ja taloudellisen läpiviennin suunnittelussa, kuten energiatukien hakemisessa yms. lupa-asioissa. 

EPC- ja ESCO-sopimusten kesto määrittää toteutettavan hankekokonaisuuden takaisinmaksuajan mukaan. Hankkeet pyritään tasapainottamaan siten, että saavutettu taloudellinen säästö ja kuluerät olisivat tasapainossa. Näin saat uusittua tekniikkaa ilman merkittäviä käyttötaloudellisia muutoksia. 

Säästösitoumustakuu-sopimusmalli (Operational Performance Contracting)

Palvelussa vastaamme kiinteistöjen ylläpitopalveluiden kokonaiskustannuksista yhdessä sovittujen tavoitteiden ja reunaehtojen puitteissa. 

Sopimusmallin myötä vastaamme siitä, että ylläpitopalvelut toteutetaan tarvetta ja sovittua laatutasoa vastaavana sujuvana kokonaisuutena. Johdamme tai tuotamme kaikki kiinteistöllä tarvittavat palvelut, varmistamme kiinteistön energiatehokkaan käytön ja huolehdimme kunnossapitokorjausten oikea-aikaisesta toteuttamisesta. 
 


Pyydä tarjous tai lisätietoja

Referenssejä