Digitaaliset palvelut

Moderni kiinteistö synnyttää valtavan määrän dataa. Digitaaliset palvelumme auttavat tuon datan analysoinnissa ja hyödyntämisessä kiinteistön turvallisuuden ja terveyden kehittämisessä. 

Kiinteistövalvomo ja etäkäyttöpalvelut

Kiinteistövalvomotoiminta on keskeinen osa ammattimaisesti johdettua ylläpidon palveluprosessia. Tekniikka viestii nykyään paljon omasta kunnostaan. Caverionin 24/7 toimiva kiinteistövalvomo vastaanottaa automaatiojärjestelmistä saatava tietoa ja eskaloi teknisen huollon kannalta tarpeelliset tehtävät oikeille sidosryhmille. Caverionin kiinteistövalvomon prosessissa hyödynnetään joustavasti omia tietojärjestelmiäsi, jolloin toimenpiteemme tulevat läpinäkyvästi osaksi normaalia palveluprosessia.

Osana valvomopalvelua palveluprosessiin liitetään usein kertaluonteisia työsuoritteita. Tyypillisiä esimerkkejä ovat hälytys- ja etäyhteyksien rakentaminen valittuihin kiinteistöihin, rakennusautomaatiojärjestelmien hälytys- ja säätörajojen optimointi ja säännöllinen tarkastustoiminta, sekä erilaiset tietoturvallisuuteen ja automaattiseen analytiikkaan liittyvät kehitystoimenpiteet. 

Palvelukuvaus sisältää SLA:t jatkuviin työsuoritteisiin, mutta kokonaispalvelu muodostuu usein loogisesti jaksotetuista ylläpidon prosessiasi kehittävistä suoritteista. 

Kiinteistön HelpDesk

Kiinteistö-HelpDesk-palvelun avulla ilmoitat kiinteistön vikailmoitukset ja huoltopyynnöt nopeasti ja helposti vuorokauden ympäri. HelpDesk-palvelu sisältää palvelupyyntöjen vastaanoton, analysoinnin, neuvonnan, työtilauksen ohjaamisen palveluntuottajalle, kirjauksen haluttuihin tietojärjestelmiin sekä raportoinnin. 

Käyttäjä voi olla yhteydessä HelpDesk-palveluun joko puhelimitse, sähköpostitse tai verkkosivuilta löytyvän lomakkeen avulla. HelpDesk-palvelun kautta palvelupyynnöt välitetään aina nopeasti työn suorittajalle ja kirjataan järjestelmiin.

Caverion Customer Info 

Caverion Customer Info (CCI) antaa reaaliaikaisen tilannekuvan Caverionin palveluvastuualueiden tilasta. Portaalin ensisijainen tarkoitus on tuoda asiakkaillemme läpinäkyvästi esille, mitä Caverion tekee ja miten olemme suoriutuneet. CCI tukee kiinteistöjen johtamista toimimalla palveluiden johtamisen seurantavälineenä.

Caverion Condition Control

Caverion Condition Control (CCC) -etäseuranta koostuu langattomista antureista ja vastaanottimista, joita asennamme kiinteistöön. Analysoimme kerättyä dataa ja teemme sen perusteella johtopäätökset kiinteistön olosuhteiden kehittämiseksi. ja kustannusten optimoimiseksi Seuraamme mm. energian kulutusta, lämpötiloja, ilman kosteutta ja laatua, lämmöntalteenoton tehokkuutta ja energian kulutusta. Saat samat tiedot nähtäville Customer Infosta, joten pysyt itse aina selvillä kiinteistösi tilanteesta. 


Kiinteistöjen digitalisaatio -opas


Pyydä tarjous tai lisätietoja


Referenssit