Elinkaarihankkeet ja -palvelut

Elinkaarihankkeet ja -palvelut on konsepti, jossa Caverion ottaa täyden vastuun asiakkaan kiinteistöjen ja kiinteistöteknisten laitteiden ja järjestelmien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.

  • Takaamme kiinteistön toiminnallisuuden, energiatehokkuuden ja terveellisen sisäilman jopa 25 vuoden sopimuskaudelle. 
  • Ylläpidämme kiinteistöjä elinkaaritehokkaasti ja huolehdimme kiinteistön korjausvelan hallinnasta. 
  • Caverionilla on kokemusta elinkaarihankkeiden toteuttamisesta lähes 20 vuoden ajalta. 

Caverion vastaa toteuttamissaan elinkaarihankkeissa talotekniikan suunnittelusta, toteuttamisesta ja ylläpidosta sovitun palvelujakson ajan.  Elinkaarisopimuksen palvelujakson kesto on yleensä 20 - 25 vuotta. Caverion vastaa kohteen käytettävyydestä, olosuhteista, energian kulutuksesta ja kohteen kunnosta koko palvelujakson ajan. 

Kiinteistön, rakennuksen, rakenteiden sekä teknisten laitteiden ja järjestelmien ylläpito perustuu suunnitelmalliseen ennakoivaan huoltoon ja kunnossapitoon sekä 24/7 -palveluna toimivaan tekniikan ammattilaisten suorittamaan etävalvontaan.

Kunnossapitoa varten määritellään sopimuksen alkaessa kunnossapito-ohjelma, PTS-suunnitelma, jonka noudattamisella varmistetaan kohteen kunnon säilyminen sopimuksen mukaisena myös sopimuksen päättyessä ja vastuun kohteesta siirtyessä tilaajalle ja käyttäjille.

Konseptissa Caverion on asiakkaan valittu kumppani suunnitteluvaiheesta aina elinkaaren loppuun asti. Konseptin avulla voidaan optimoida koko elinkaaren aikaiset kustannukset. Asiakkaalle, esimerkiksi kunnalle, tulevat kiinteistön käyttökustannukset ovat näin tiedossa koko elinkaarisopimuksen ajalle ja ne on siten helppo budjetoida. Kustannuksiin ei tule yllätyksiä.

Mahdollisten riskien hallinnasta vastaa Caverion, joten asiakas voi aina keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.


Pyydä tarjous tai lisätietoja

Yhteyshenkilö

Jani Orava
Elinkaari-ja allianssihankkeet 
Liiketoimintapäällikkö

puh. 040 746 1608
etunimi.sukunimi@caverion.com

Blogi

Lue lisää elinkaarirakentamisen hyödyistä blogistamme!

Referenssejä