Energiakatselmus on hyvä sijoitus kiinteistöösi

Caverionin energia-asiantuntijoiden tekemä energiakatselmus antaa suunnitelman yrityksen energiatehokkuuden parantamiseksi sekä toimenpidelistan selkeiden kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Tarjoamme yrityksille asiantuntevaa palvelua, joka täyttää vuoden 2015 alusta voimaan tulleen Energiatehokkuuslain* vaatimukset.

Yrityksen energiakatselmus ja kohdekatselmus

Energiakatselmus muodostuu kahdesta osasta, yritystason energiakatselmuksesta sekä kulutuskohteisiin esim. rakennuksiin tehtävistä kohdekatselmuksista.

Yrityksen energiakatselmukseen kuuluu yrityksen kokonaisenergiataseen selvittämisen lisäksi kohdekatselmus 10 %:iin yrityksen kiinteistöistä. Yrityksen energiakatselmuksen tekijällä pitää olla katselmuksen tekemiseen vaadittava pätevyys.

Kohdekatselmus antaa yksityiskohtaista tietoja energiaa säästävistä toimenpiteistä ja nykypäivän talotekniikan mahdollisuuksista.

Ville Posti: Energiakatselmus - Sijoituksella säästöä [2:28]

Caverion tukee energiatehokkuuden kehittämisessä

  • Pätevyyden omaavat energia-asiantuntijat
  • Lain sisällön  vaatima yrityksen energiakatselmus sekä kohdekatselmus
  • Selkeät kehitysehdotukset kiinteistöjen energiatehokkuuden ja sisäolosuhteiden parantamiseksi sekä toimenpiteiden hallittu toteutus.
  • Yrityksen energiastrategiat ja ISO 50001-konsultointi
  • Energianhallintapalvelut

* Energiatehokkuuslaki velvoittaa
Vuoden 2015 alusta voimaan tullut energiatehokkuuslaki velvoittaa tekemään kiinteistöihin pakollisen energiakatselmuksen neljän vuoden välein ja ensimmäiset katselmukset on tehtävä 5.12.2015 mennessä. Laki koskee toimialasta riippumatta kaikkia yrityksiä, joiden työntekijämäärä on yli 250 henkilöä tai liikevaihto yli 50 milj. ja taseen loppusumma yli 43 milj. euroa.

Pyydä tarjous tai lisätietoja

Referenssejä