Teollisuuden digitaaliset palvelut

Kunnossapidon digipalveluidemme avulla varmistat, että kunnossapidon toimenpiteet ja investoinnit kohdistetaan oikein, eikä mikään tärkeä osa-alue jää huomiotta.

Nopea riskinarviointi 

Kunnossapidon historiatiedon simulointimme varmistaa, että kunnossapidon toimenpiteet ja investoinnit kohdistetaan kriittisimpiin osa-alueisiin. Simulaatio ilmaisee numeerisesti ja visuaalisesti tuotannon kannalta kriittisimmät osa-alueet.

Kunnossapito- ja tuotannon seurantajärjestelmästä kerättävästä datasta saadaan järjestelmätason kriittisyysluokittelu. Tietoa täydennetään avainhenkilöiden haastatteluilla. Tulokset ovat saatavilla 2–4 viikossa datan saannista.

Kunnossapidon laaturaportti 

Järjestelmällinen kunnossapitojärjestelmän käytön ja datan laadun läpikäynti tuottaa tarkan kokonaiskuvan kohteen kunnossapidon suunnitelmallisuudesta, toteutuksesta ja vaikutuksesta. Sisältää suositukset havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Raportti luodaan kunnossapitojärjestelmästä kerättävästä datasta (laitehierarkia, määräaikaishuollot, vikahistoria jne.). Raportti valmistuu 2–4 viikossa datan saannista.

Dynaaminen ennakoiva kunnossapito-ohjelma (DPM) 

Jokainen tuotantolaitos on uniikki yhdistelmä prosesseja, joista toiset ovat herkempiä vikaantumaan tai tärkeämpiä toiminnalle kuin toiset. DPM:n avulla varmistat, että laitoksen ennakoiva kunnossapito-ohjelma tukee optimaalisella tavalla laitoksen suorituskykytavoitteita. Kunnossapidon resurssit pystytään ohjaamaan viivytyksettä kaikkein kriittisimpiin kohtiin.


DPM:ssä on seuraavat vaiheet:

  1. Laitehierarkian standardointi*, sisältää perusmallin määrittelyn ja puuttuvien tietojen täydentämisen
  2. Kriittisyysluokittelu*, johon kuuluu prosessimallin luonti ja simulaatiossa käytettävien parametrien määrittely
  3. Ennakoivan kunnossapito-ohjelman arviointi ja kehittäminen
  4. Jatkuva seuranta ja kehittäminen

    *) tehdään tarkoitukseen kehitetyillä simulointityökaluilla

Kysy lisää

Kehitys- ja ryhmäpäällikkö Hannu Leskelä
puh. 040 546 8580
  

Ota yhteyttä

Pyydä meiltä tarjous tai lisätietoja.

Yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä

Muita digitaalisia ratkaisuitamme teollisuudelle