Miksi raportoida vastuullisuudesta?

Caverion toimii ympäristöjohtamisen kumppanina nykytilan arvioinnista, tavoitteiden asettamisesta ja strategian luomisesta aina toimenpideohjelman toteuttamiseen, raportointiin ja jatkuvaan kehittämiseen. Ympäristöjohtaminen on jatkuva prosessi ja tapa toimia, ja tässä autamme asiakkaitamme onnistumaan.

 

Vastuullisuusraportointi

Vastuullisuusraportointi voi perustua laissa määritettyyn velvoitteeseen, mutta myös tukea yrityksen ympäristövastuullisuustyön etenemisen seurantaa, johtamista ja viestintää. Vastuullisuuden raportoinnin velvoite koskee suuria yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä, eli listayhtiöitä, luottolaitoksia ja vakuutusyhtiöitä, joiden henkilömäärä ylittää tilikauden aikana keskimäärin 500 henkeä ja liikevaihto yli 40 miljoonaa euroa tai tase yli 20 miljoonaa euroa. (Lähde: tem.fi) Laki edellyttää edellä mainittuja yrityksiä raportoimaan tietyt määritetyt luvut, mutta esittämistapa on joustava.

Asiantuntijamme auttavat ja opastavat luomaan toimintamallit ja -järjestelmät, jotka tukevat sujuvaa vastuullisuusraportointia ja jatkuvaa kehitystä. Ota yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö niin keskustellaan tarpeistanne!

GRI-raportointi

GRI-raportointi perustuu Global Reporting Initiativen kehittämään standardiin. GRI-raportointi on tehokas tapa vertailla yrityksen vastuullisuutta muihin GRI-raportointia käyttäviin toimijoihin nähden. GRI-raportointi täyttää yrityksen vastuullisuusraportointivelvoitteen. 

GRI-raportointi jalkautuu kolmeen osa-alueeseen: talous, ympäristö ja sosiaalinen vastuu. Yhdessä asiakkaan kanssa määrittelemme tarvittavat GRI-mittaristot aina asiakkaan tarpeiden ja lähtötason mukaisesti. Sen jälkeen keräämme tarvittavat tiedot ja huolehdimme tunnuslukujen laskennasta.

Lue lisää: globalreporting.org

GRESB-raportointi

GRESB-raportoinnin avulla voidaan vertailla kansainvälisesti kiinteistöjen ESG-näkökulmia ja löytää tulosten perusteella kehitettäviä kohteita. Se kattaa kiinteistön energianhallinnan ja ympäristö- sekä vastuullisuusjohtamisen näkökulmat. Myös hiilijalanjäljen laskenta sisältyy GRESB-raportointiin.

Huolehdimme tietojen keräyksestä, asianmukaisesta raportoinnista GRESB-järjestelmään sekä konsultoimme tulosten perusteella todetuissa jatkotoimenpiteissä. Laskennan ja raportoinnin avulla asiakas voi kehittää omaa ympäristövastuullisuutta.

GRESB-raportointi on oiva keino vertailla oman kiinteistösalkun vastuullisuutta kansainvälisessä toimintaympäristössä. Se ei kuitenkaan täytä yrityksen vastuullisuusraportointivelvoitetta, mutta edistää yrityksen vastuullisuudesta viestimistä ja parhaimmillaan luo yritykselle kilpailuetua toimialallaan. 

Lue lisää:
gresb.comPyydä tarjous tai lisätietoja

Ota yhteyttä


Asiantuntija

Anna Huostila

puh. 040 621 3627

anna.huostila@caverion.com

Raportointi

Referenssejä