Matti Lehtonen

Matti Lehtonen
Huoltopäällikkö, paloturva, Caverion Suomi