Metsä Fibren neljän sellutehtaan laadukasta ja kustannustehokasta kunnossapitoa

 

1997
Kumppanuus alkoi jo yli 20 vuotta sitten

4 sellutehdasta
vastaamme useamman tehtaan kunnossapidosta Suomessa

Kustannustehokas
kunnossapidon toteutus

 Strateginen kumppanuutemme Caverionin kanssa perustuu pitkäaikaiseen yhteistyöhön, vahvaan keskinäiseen luottamukseen ja yhdessä kehitettyyn strategiseen yhteistyömalliin. Caverion on menestyksekkäästi huolehtinut sellutehtaiden kunnossapidosta ja tätä kautta käyntivarmuudesta.   

Jaakko Anttila, Metsä Fibren tuotantojohtaja, selluliiketoiminta

Mitä teemme

 • Caverion vastaa Metsä Fibren sellutehtaiden kunnossapidosta sekä kunnossapidon projektinhallinnasta, suunnittelusta, teknisestä ylläpidosta ja erilaisista projektitoteutuksista.
 • Käytettävyyden ja tuotantoprosessien kehittäminen on parantunut merkittävästi.
 • Käyttö- ja kunnossapitopalvelut, myös ennakoiva kunnossapito
 • Prosessien kunnossapitopalvelut
 • Tutustu tarkemmin metsäteollisuudelle tarjottaviin palveluihin

Tulokset

 • Ennakoiva ja osaava kunnossapito varmistaa tehtaiden korkean käytettävyyden
 • Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen huolto- ja kunnossapitotöiden toteutus
 • Kustannustehokas kunnossapidon toteutus
 • Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa.
 • Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.
 • Metsä Fibre tuottaa sellua ja muita biotuotteita sekä bioenergiaa neljällä tehtaalla Suomessa: Joutsenossa, Kemissä, Raumalla ja Äänekoskella.
 • Sahatavaratuotteita yhtiö valmistaa viidellä sahalla Suomessa ja yhdellä sahalla Venäjällä.
 • Yhtiö tuottaa vuodessa 3,3 miljoonaa tonnia sellua ja 1,9 miljoonaa kuutiota sahatavaraa.
 

Haluaisitko kuulla lisää?

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Katso myös

 

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin