Sähköjakelu suunnittelusta ylläpitoon

 
Rakennamme uudet ja modernisoimme vanhat kiinteistöjen ja teollisuuden sähkönjakelun järjestelmät ja…

Rakennamme uudet ja modernisoimme vanhat kiinteistöjen ja teollisuuden sähkönjakelun järjestelmät ja sähköasemat. Ammattitaidolla asennetut ja koestetut järjestelmät varmistavat hyvän käytettävyyden ja luotettavuuden.

Vahvuutemme ovat pitkäaikaisen ja monipuolisen kokemuksen tuoma vankka osaaminen, jota tukee koko Suomen kattava paikallinen palveluverkosto. Teemme mitä lupaamme - tehokkaasti ja turvallisesti kerralla kuntoon.

 

Hoidamme kaikki sähkönjakeluverkkoon liittyvät asennustyöt pienistä lisä-, muutos- ja uudisasennuksista kokonaisvaltaisiin sähköasema- ja kytkinlaitostoteutuksiin. Olemme laiteriippumaton ja osaamisemme kattaa niin ilma- kuin kaasueristeisetkin laitostyypit jännitetasoilla 1–400 kV.      

Olemme kumppaninasi suunnittelusta ylläpitoon. Palveluihimme kuuluu suunnittelu, rakennustekniset työt, laitetoimitukset, asennukset ja niihin liittyvät materiaalitoimitukset sekä tukipalvelut, standardien mukaiset tarkastukset, koestus ja käyttöönotto, sekä projektinjohtaminen.

Olemme kumppaninasi ja tarjoamme muun muassa

 • Jakelu-, alue- ja kantaverkon sähköasemat
 • Teollisuuden ja tuulipuistojen sähkönjakelujärjestelmät
 • Suurjännitekaapeloinnit 110 kV asti
 • Maasulkuvirran ja loistehon kompensointilaitteistot
 • Kojeistouusinnat
 • Suojaus- ja automaatiomodernisoinnit
 • Käyttöönotto- ja koestuspalvelut
 • Sähköasema-automaatiot
 • Asiantuntijapalvelut
 

Ota yhteyttä

Seppo Hietaoja
Seppo Hietaoja
Yksikönpäällikkö, Caverion Industria
 

Varavoimakoneet ja varavoimajärjestelmät takaavat jatkuvan sähkönjakelun

Sähköasentaja asentaa sähköjohtoa työmaalla.

Sähkön katkeaminen saattaa pahimmassa tapauksessa aiheuttaa suuria taloudellisia ja inhimillisiä tappioita. Siksi käyttäjälle kriittiset sähkölaitteistot varmennetaan laitekohtaisilla varavoimajärjestelmillä.

Tyypillisesti varavoimakoneita tarvitaan kohteissa kuten konesaleissa, sairaaloissa, teleoperaattoreilla tai teollisuuslaitoksissa, joiden sähkönjakelun tulee toimia jatkuvasti ympäri vuorokauden. Varmennettu talotekniikka vaatii erityisosaamista, jatkuvaa seurantaa sekä ylläpitoa koko varmennettavan talotekniikan elinkaaren ajan.

Varmennamme jatkuvan sähkönjakelun muun muassa:

 

Koestus ja testaus osana sähkölaitteiston kunnossapitoa

Teemme myös sähkölaitteistojen toimivuuden säännöllistä testaamista osana sähkölaitteiston ylläpitoa sekä uusien sähkölaitteistojen käyttöönottoa. Suoritamme koestukset osana ylläpitoa tarpeidesi ja mittausvaatimusten mukaisesti. Otamme koestukset huomioon sähkölaitteiston elinkaaren ajalle kunnossapitosuunnitelmassa.

Oikein suoritettu koestus vaatii entistä parempaa asiantuntemusta ja nykyaikaisia työkaluja. Koestukset ovat tärkeä osa varmennetun talotekniikan käyttöönottoa ja ylläpitoa.

Sähköturvallisuuslaissa määriteltyjen koestuksien avulla testataan käyttäjälle kriittisten sähkölaitteistojen turvallisuutta, kuntoa ja toimintaa. Koestukset kuuluvat sopimuksiin osana kiinteistönhuoltoa, talotekniikan käyttöönottoa tai erikseen tilattaessa.

Paperirulla tehokkaassa paperitehtaassa.

Palvelumme kattavat sähkönjakelun häiriöttömän toiminnan varmistamiseen liittyvät eri osa-alueet - yksittäisistä kunnossapito- ja muutostöistä kokonaisiin modernisointi- ja uudishankkeisiin.

Suojausasiantuntijamme selvittävät nykyisen järjestelmän toiminnan ja tarvittaessa auttavat sopivan suojausratkaisun ja -asetteluiden valinnassa. Valmistajariippumattomana toimijana osaamisemme kattaa kaikki Suomessa yleisesti käytössä olevat sähköasemien suojaus- ja kaukokäyttöjärjestelmät. Hallitsemme nykyaikaiset sähköasemien tiedonsiirtostandardit kuten IEC 61850 ja sen sisältämän GOOSE–tekniikan.

 

UPS-laite turvaa jatkuvan sähkönsyötön sairaaloissa, konesaleissa ja teollisuudessa

UPS-laitteita käytetään kriittisten kohteiden sähkönsyötön turvaamiseksi esimerkiksi konesaleissa, sairaaloissa, energialaitoksissa ja teollisuudessa. UPS-järjestelmä huolehtii laitteelle jatkuvasti tasalaatuista sähköä. Havaitessaan ongelmia UPS-järjestelmä suojaa laitteen akuston avulla ja varmistaa, että ongelmat loppukäyttäjälle jäävät minimiin.

Hoidamme konesaliprojektit, UPS-laitteiden ja akustojen asennustyöt ja kaapeloinnit. Käytämme kumppaneina tunnettuja järjestelmätoimittajia, jotka pystyvät takaamaan huollon vikatilanteissa nopeasti ja hyvällä ammattitaidolla.

Olemme kumppaninasi suunnittelusta ylläpitoon

 • UPS- ja varavoimajärjestelmien suunnittelu, ylläpito ja rakentamispalvelut
 • Keskijännitejakelun suunnittelu, ylläpito ja rakentamispalvelut
 • Sähkölaitteistojen käytönjohtopalvelut
 • Sähkölaitteistojen asiantuntija- ja valvontatehtävät
 • Sähkölaitteistojen kunnossapitosopimukset
 • 24/7 päivystys
 • Etähallintapalvelut
 • Päivittäiset tarkistuskäynnit

Elintärkeiden sähkölaitteiden toiminnan ylläpito

Huolehdimme kriittisten kohteiden ylläpidosta yhdessä etähallintakeskuksen kanssa, joka seuraa kohteita ympäri vuorokauden. Varmistamme, että kiinteistölle ja liiketoiminnalle elintärkeät laitteet toimivat ongelmatilanteissa, kuten sähkökatkojen aikana. Vaatimustenmukaisten sähkönjakelujärjestelmien toteutus, toiminta ja kunnossapito suunnitellaan asiakaskohtaisesti.

Toteutamme tarvittaessa konesalin rakentamisen, päivittämisen ja ylläpidon koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Energiatehokas tehdas
 

Asiantuntija-apua sähkönjakeluun ja sen ylläpitoon

Tarvitsetko luotettavan kumppanin sähköprojektisi toteuttamiseen? Jätä meille yhteydenottopyyntö alta, niin palaamme sinulle mahdollisimman pian.

Selaa blogejamme

 

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin

Katso myös