Laitos-, kone-, sähkö,- automaatio- ja muut teollisuuden suunnittelupalvelut luovat perustan hienosti sujuvalle projektille

Teollisuus joutuu jatkuvasti etsimään uusia ratkaisuja laitoksen tuotannon optimointiin, tuotannon…

Teollisuus joutuu jatkuvasti etsimään uusia ratkaisuja laitoksen tuotannon optimointiin, tuotannon laadun sekä tehtaan käytettävyyden parantamiseen. Teollisuuden on huolehdittava prosesseistaan ja tuotantolinjoistaan kustannustehokkaasti lisäämällä esimerkiksi kunnossapidon teknologioita ja menetelmiä ja toteuttamalla huolellisesti määriteltyjä ja suunniteltuja elinkaariuusintoja. Laadukkaasti toteutetuilla elinkaarihankkeilla kehitetään merkittävästi tuotantotehokuutta ja kilpailukykyä. Ja samalla varmistetaan, että ylläpito ja huolto toteutuu suunnitellusti ja ennakoiden energia- ja ympäristöasiat huomioiden.

Suunnittelu ja rakentaminen elinkaari huomioiden

Tuotantolaitoksen elinkaaren kustannukset pysyvät kurissa, kun ylläpito ja elinkaaren hallinta otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Elinkaarikustannusten huomiointi vaatii erityisosaamista ja -tuntemusta laitosten, prosessien ja koneiden pitkän aikavälin toiminnasta. Kannattaa siis valita kumppaniksi Caverion, sillä elinkaariosaamisemme ansiosta voimme suunnittelun lisäksi toteuttaa asennuksen ja ylläpidon.

Suunnittelun jälkeen teemme asennukset ja huolehdimme projektinhallinnasta. Projektin lopussa sinulla on kaikki tarvittavat ennakkohuoltosuunnitelmat ja asiakirjat sekä piirustukset laitoksen ylläpitämiseksi tulevaisuudessa.

Suunnitteluun erikoistuneet asiantuntijamme tukevat omaa projektinhallintaasi. Voit halutessasi antaa koko projektinhallinnan Caverionin ammattilaisten käsiin.

Laitossuunnittelu, konesuunnittelu, sähköautomaatio- ja muut suunnittelupalvelut

Olemme erikoistuneet teollisuuden modernisointi- ja huoltohankkeiden suunnitteluun. Vahva suunnitteluosaamisemme ulottuu mm. seuraaville aloille:

 • prosessisuunnittelu, laitossuunnittelu ja konesuunnittelu
 • automaatiosuunnittelu, sovellussuunnittelu ja instrumentointi 
 • sähkösuunnittelu
 • teräsrakennesuunnittelu
 • putkistosuunnittelu ml. säiliöt ja paineastiat
 • laite- ja linjasiirtoihin sekä asennuksiin liittyvä layout-suunnittelu
 • digitaalinen omaisuuden hallinta (dokumentaatio, tekniset tietokannat)
 • kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmät ja kunnossapidon ohjauksen sisällöntuotto (ERP)
 • turvallistamisen toteutukset ja riskien arvioinnit.

Osaava projektijohto varmistaa modernisoinnin tai huoltohankkeen onnistumisen

Olemme tukenasi alusta loppuun: projektin suunnittelusta ja projektinhallinnasta kaikkiin suunnitteluvaiheisiin ja aina kunnossapitojärjestelmän sisällön tuottoon sekä ylläpitoon. 

Projektinjohtopalvelumme sisältävät:

 • projektisuunnitelma ja projektien erittely
 • työmaaohjeistus ja turvallisuuskoordinointi
 • hankinnat ja resursointi
 • suunnittelun valvonta ja koordinointi
 • projektiaineiston arkistointi- ja jakelujärjestelmä
 • aikataulu- ja kustannusvalvonta
 • toimituksen ja asennuksen valvonta  

Autamme myös projektin jälkeen kaikissa elinkaaren aikaisissa suunnittelu- ja asiantuntijapalveluissa. 

Palvelut lähellä tuotantolaitoksiasi ympäri Suomea

Caverionin teollisuuden suunnittelukeskukset sijaitsevat Jyväskylässä, Kokkolassa ja Seinäjoella. Osakkuusyhtiömme Botnia Mill Servicen suunnittelukeskukset sijaitsevat Vantaalla, Tampereella, Lappeenrannassa, Raumalla, Kuopiossa, Rovaniemellä, Kemissä ja Äänekoskella. Suunnittelijamme ja projektinhallinnan ammattilaiset palvelevat sekä kotimaassa että ulkomailla.

Ota meihin yhteyttä alla olevalla lomakkeella niin sinua lähimpänä olevan palvelukeskuksen asiantuntijat palaavat asiaan tai keskustele suoraan Ollin kanssa.

Ota yhteyttä

Olli Kelorita
Olli Kelorita
Myynti, Caverion Industria
 
 
 

Katso myös

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin