Käyttöönotto ja koestukset

Palvelumme kattaa sähkönjakelun häiriöttömän toiminnan varmistamiseen liittyvät eri osa-alueet - yksittäisistä kunnossapito- ja muutostöistä kokonaisiin modernisointi- ja uudishankkeisiin.

Käyttövarmuutta relekoestuksilla

Sähköverkon relesuojauksen oikea toiminta on tärkeimpiä asioita häiriöttömän sähkönjakelun turvaamiseksi. Hajautetun energiantuotannon yleistyminen asettaa aivan uusia vaatimuksia suojausjärjestelmän toiminnalle. Suojareleet ovat kehittyneet entistä monipuolisemmiksi. 

Asiantuntemusta

Oikein suoritetut koestukset vaativat entistä parempaa asiantuntemusta ja nykyaikaisia työkaluja.

Suojausasiantuntijamme selvittävät nykyisen järjestelmän toiminnan ja tarvittaessa auttavat sopivan suojausratkaisun ja -asetteluiden valinnassa. Valmistajariippumattomana toimijana osaamisemme kattaa kaikki Suomessa yleisesti käytössä olevat sähköasemien suojaus- ja kaukokäyttöjärjestelmät. Hallitsemme nykyaikaiset sähköasemien tiedonsiirtostandardit kuten IEC 61850 ja sen sisältämän GOOSE–tekniikan.

Nykyaikaiset työkalut

Digitaaliset koestuslaitteemme edustavat markkinoiden parhaimmistoa. Käytössämme on muun muassa Omicron CMC356 ja Sverker 900 -koestuslaitteita, joilla koestamme luotettavasti eri reletyypit, kuten distanssi- ja differentiaalireleet sekä Rogowski-sensoreita hyödyntävät releet. Lisäksi käytössämme on Torkel 840 -koestuslaite, jolla voimme tehdä monipuoliset akustotestaukset.