Kansainvälistä laivaputkiosaamista

Laivoilla ja offshore-teollisuudessa ammattilaisemme hoitavat putki- ja terästyöt nopeasti ja joustavasti. Osaamisemme kattaa niin tekniset tilat kuin konehuoneet ja lohkovarustelun. Meillä on pitkä kokemus suomalaisilta ja ulkomaisilta telakoilta ja ymmärrämme meriteollisuuden tarpeita.

Haastavissa meriteollisuuden projekteissa aikatauluissa on pysyttävä, vaikka suunnitelmat muuttuisivat. Silloin reagointikyvyn on oltava kunnossa. Varmistamme aina riittävät resurssit emmekä tingi laadusta tiukoissakaan tilanteissa. Putkisto- ja teräsvarusteluosaajamme etsivät aina parhaan ratkaisun muuttuviin tarpeisiin.

Laivaputkistopalvelumme kansainvälisesti:

  • Putkiasennustyöt
  • Teräsvarustelutyöt
  • Esivalmisteiden ja koneikkojen toimitukset
  • Materiaalitoimitukset
  • Laivaputkistojen ja tankkien koeponnistukset
  • Teknisten tilojen kokonaistoimitukset
  • Projektinhallinta
  • Mahdolliset takuuajan työt

Ylivieskan konepaja valmistaa meriteollisuuden laivaputkistoja. Lisäksi austenniittiset (kirkkaat) putkistoesivalmisteet valmistetaan Leppävirran konepajalla.

Referenssejä