Kansainvälistä laivaputkiosaamista

Laivoilla ja offshore-teollisuudessa ammattilaisemme hoitavat putki- ja terästyöt nopeasti ja joustavasti. Osaamisemme kattaa niin tekniset tilat kuin konehuoneet ja lohkovarustelun. Meillä on  laajaa kokemusta telakoilta ja ymmärrämme meriteollisuuden tarpeita.

Haastavissa meriteollisuuden projekteissa aikatauluissa on pysyttävä, vaikka suunnitelmat muuttuisivat. Silloin reagointikyvyn on oltava kunnossa. Varmistamme aina riittävät resurssit emmekä tingi laadusta tiukoissakaan tilanteissa. Putkisto- ja teräsvarusteluosaajamme etsivät aina parhaan ratkaisun muuttuviin tarpeisiin.

Laivaputkistopalvelumme kansainvälisesti:

  • Putkiasennustyöt
  • Teräsvarustelutyöt
  • Esivalmisteiden ja koneikkojen toimitukset
  • Materiaalitoimitukset
  • Projektinhallinta
  • Mahdolliset takuuajan työt

Referenssejä