Caverion_Ylivieska_konepaja_kuvaaja_Vesa_Rönty

Kilpailukykyä konepajapalveluista

Konepajapalvelut ovat oleellinen osa teollisuuden palveluketjua, sillä esivalmistuksen edut ovat selvät verrattuna siihen, että työ tehtäisiin pääosin työmaalla – oli kyse sitten putkilinjoista, säiliöistä, painelaitteistoista, venttiiliryhmistä tai putkimoduuleista. 

Lue koko artikkeli 

tekla_275x170px

Kainuun uudelle sairaalalle kunniamaininta kansainvälisessä tietomallikilpailussa

Kainuun uusi sairaala on palkittu kunniamaininnalla maailman parhaiden tietomallihankkeiden Tekla Global BIM Awards -kilpailussa julkisten rakennusprojektien sarjassa. Hankkeessa on panostettu erityisesti kaikkien osapuolten yhteistoimintaan sekä tietomallien soveltamiseen eri tehtävissä.  Allianssihanketta toteuttavat Caverion, Skanska, Sweco ja Kainuun sote.

Lue lisää
Kiinteistöjohtaminen_videon_aloituskuva_275x156

Kiinteistöjen johtaminen tiedolla

Jokainen kiinteistön omistaja, käyttäjä ja sijoittaja haluaa optimoida kiinteistöjensä potentiaalin. Kiinteistöalan globalisoituessa ja kiinteistöjen käytön muuttuessa tiedon määrä kasvaa ja kiinteistöjen palveluverkon johtamisessa korostuvat digitaaliset ratkaisut. 

Katso videolta, millaisia mahdollisuuksia digitaaliset ratkaisut tarjoavat

Asiantuntijapalvelut

Caverion auttaa asiakkaitaan riskienhallinnassa, toiminnan parantamisessa ja optimoinnissa ja hyvien tulosten ylläpitämisessä. 

Asiantuntijamme laativat kartoituksia ja toimenpidesuosituksia asiakkaan päätöksenteon tueksi. Tehokkaat neuvonta- ja suunnittelupalvelumme sekä kestävät elinkaariratkaisumme auttavat yrityksiä saavuttamaan taloudelliset ja ympäristötavoitteensa.
 
Lue lisää

Suunnittelu ja projektointi

Caverionin suunnittelu- ja projektointipalveluiden painopiste on ekologisesti kestävissä ratkaisuissa, joilla säästetään energiaa ja luodaan viihtyisiä työskentely- ja asuinympäristöjä. 

Asiantuntijamme auttavat optimoimalla asiakkaan toiminnan, tekniset järjestelmät ja niiden toimivuuden. He auttavat myös riskienhallinnassa, toiminnan parantamisessa ja hyvien tulosten ylläpitämisessä.

Projektisuunnittelun ammattilaisemme, joilla on asiantuntemusta kaikista järjestelmistä ja tuotteista sekä eri teollisuudenaloilta, ovat asiakkaan käytettävissä suunnittelusta aina projektin toteutukseen asti.
 
Lue lisää

Projektin johtaminen

Caverionilla on vankka kokemus eri laajuisten ja kokoisten, monimutkaisten projektien johtamisesta useilla eri toimialoilla.  Huolellisesti kootut projektitiimit ohjaavat projektia kohti sille määriteltyjä laatuun, aikatauluun ja kustannuksiin liittyviä tavoitteita.

Kaikki toimenpiteet dokumentoidaan ja tallennetaan siten, että ne ovat helposti saatavilla. Ammattitaitoinen projektinjohtaminen on ehdoton edellytys onnistuneelle projektille.

Lue lisää

Projektin toteutus

Caverionin vahva osaaminen kaikilla tärkeillä teknisillä osa-alueilla varmistaa, että projektiin liittyvät riskit ovat tasapainossa ja lopputulos on onnistunut. 

Järjestelmät ja tuotteet kattavat kiinteistöjen ja teollisuuden sekä projektien ja palveluiden koko elinkaaren. Caverion tarjoaa näiden osa-alueiden palveluita sekä yhdistelminä että erikseen. 
 
Lue lisää

Kiinteistöjohtaminen

Caverionilla on vankkaa kokemusta ensisijaisena palveluntoimittajana toimimisesta, syvällistä teknistä osaamista, kestäviä ratkaisuja sekä erinomaiset hankinta-, kiinteistöpalvelu- ja alihankkijaverkostot. Johtaessamme palveluita asiakkaan puolesta vastaamme myös kustannuksiin, kohteen arvon säilymiseen ja liiketoiminnan keskeytyksiin liittyvien riskien hallinnasta. 

Toiminnan optimointi onnistuu aina parhaiten, kun suunnitteluvaiheessa kiinnitetään huomiota kiinteistön koko elinkaaren ekologiseen kestävyyteen ja aktiiviseen hallintaan. 

Lue lisää

Tekninen huolto ja kunnossapito

Caverion on asiantunteva kumppani, joka auttaa asiakkaita yhdistämään erilaiset tekniset ja tietotekniset kokonaisratkaisut ja -osaamisen eri lähteistä saatavien tietojen analysointiin ja hyödyntämiseen. Asiakkaat hyötyvät merkittävästi vikojen ja hälytysten hallinta- ja seurantapalvelustamme. Palvelu seuraa jatkuvasti kiinteistön toimintaa ja antaa automaattisesti ilmoituksia, mikä lisää toiminnan tehokkuutta.

Hyvin toimiva kiinteistö lisää tuottavuutta ja käyttäjien viihtyvyyttä. 

Lue lisää