“Saumatta paras!” – kilpailukykyä kokonaispalveluketjuun konepajapalveluista


Caverion

Konepajapalvelut ovat oleellinen osa teollisuuden palveluketjua, sillä esivalmistuksen edut ovat selvät verrattuna siihen, että työ tehtäisiin pääosin työmaalla – oli kyse sitten putkilinjoista, säiliöistä, painelaitteistoista, venttiiliryhmistä tai putkimoduuleista.

Hyvin suunnitelluissa projekteissa mahdollisimman suuri osa työstä tuodaan asennuspaikalta Caverionin konepajalle hyviin työskentelyolosuhteisiin. Esivalmisteltujen tuotteiden käyttö helpottaa projektinhallintaa, vähentää asennustyötä työmaalla, lyhentää projektien läpimenoaikoja, pienentää kokonaiskustannuksia sekä parantaa työn laatua ja työturvallisuutta.

Konepajapalveluiden tehtaiden konekannasta kannattaa siis ottaa hyöty irti. Suunnitteluvaiheeseen saattaa joutua panostamaan hieman tavallista enemmän, mutta hyvä uutinen on se, että panostus maksaa itsensä myöhemmässä vaiheessa takaisin moninkertaisesti. Niin kustannuksissa, työtehokkuudessa, toimitusajassa kuin laadukkaassa lopputuloksessakin.

Esivalmistus on kustannustehokkaampaa

Esivalmisteiden käyttö helpottaa projektinhallintaa, vähentää työn kokonaismäärää ja asennustyötä haastavissa olosuhteissa. Sama työ voidaan tehdä etukäteen laadukkaammin ja lyhyemmässä ajassa kuin työmaalla, sillä konepajoilla on mahdollisuus käyttää esim. kylmä- ja kuumamuovausta, automatisoitua hitsausta ja muita valmistustekniikoita, joita asennuspaikalla ei voida yhtä tehokkaasti hyödyntää.

Teollisuuden projektien mittakaavassa ero on valtava: jokainen säästetty hitsaussauma on samalla myös rahansäästöä kun sen kertoo kymmenillä tai sadoilla tuhansilla hitsaussaumoilla mitä teollisuuden palvelut vuosittain tekee. Esivalmistus on kustannustehokasta myös työvoiman suhteen, sillä hankalissa asennusolosuhteissa työvoiman tarve on suuri. Siksi konepajalla työhön kuluu vain pieni osa siitä ajasta, joka samaan työhön kuluisi työmaalla.

Esivalmistus parantaa työn kokonaislaatua

Kustannustehokkuuden lisäksi myös työn laatu on parempi, sillä tuotanto tapahtuu hallituissa sisäolosuhteissa ja optimaalinen valmistusympäristö parantaa aina myös laatua. Konepajalla työ voidaan lähes aina tehdä optimaalisessa työskentelyasennossa tehokkaita nostoapuvälineitä hyödyntäen.

Lisäksi konepajalla voidaan käyttää eri valmistustekniikoita kuin asennuspaikalla: esimerkiksi hitsaussaumojen määrää on mahdollista vähentää käyttämällä muovaavia valmistustekniikoita. Hitsaussaumoissa säästäminen on säästöä paitsi kuluissa, myös huoltokustannuksissa. Jokainen hitsaussauma on aina myös riski. Hyvä motto tähän onkin: saumatta paras!

Esivalmistus parantaa kokonaistyöturvallisuutta

Konepajalla työolosuhteet ovat poikkeuksetta työmaata paremmat. Toisin kuin asennus, esivalmistus tapahtuu aina sisätiloissa hyvissä valaistusolosuhteissa. Myös nostot, kuljetukset ja työkorkeudet voidaan konepajoilla optimoida. Työn laadun lisäksi myös työturvallisuus on konepajoilla paremmin hallittavissa kuin työmaaolosuhteissa.

Esivalmistus tehostaa projektien läpiviemistä

Sekä läpimeno- että asennusaika lyhenevät, jos osa työstä tehdään etukäteen konepajalla. Esivalmistukseen kuluu toki aikaa, mutta asennusvaiheessa ajansäästö on moninkertainen. Säästön voi laskea itse: projektista riippuen konepajalla voi olla mahdollista toteuttaa esim. 70–80% projektin hitsaussaumoista jopa kolmasosalla siitä ajasta, joka samaan työhön kuluisi asennuspaikalla. Esivalmisteiden ansiosta säästyy siis aikaa ja rahaa ja työmaalle jää tehtäväksi normaalia pienempi työmäärä. Myös logistiikka yksinkertaistuu, sillä hyvin suunniteltu ja aikataulutettu projekti voidaan toimittaa juuri tietyn projektin tarpeisiin. Varastojen hallitsemattomalle kaaokselle voi siis sanoa hyvästit!


Olli Poutiainen, Caverion konepajapalvelutOlli Poutiainen
myyntipäällikkö,
konepajapalvelut

puh. 040 037 4730