Puhdastila kokonaistoimituksena – näin tilaaja hyötyy

Puhdastila kokonaistoimituksena – näin tilaaja hyötyy

Toimiva puhdastila on ennen kaikkea toimiva kokonaisuus, jonka jokainen osa vaikuttaa toisiin. Tilojen tulee olla oikein suunniteltu ja rakennettu, kalusteiden ja kiinnitysten tilaan sopivia, ilmanvaihdon tarkoituksenmukainen ja niin edelleen. Hajautetussa toimituksessa eri vaiheista vastaavat eri tahot, eikä rajapintoihin liittyviltä haasteilta voi koskaan kokonaan välttyä.

Enemmän synergiaa, vähemmän tietokatkoksia

Osatoimituksen riskejä ovat muun muassa hidas tiedonkulku ja resurssien alikäyttö. Ajatellaan urakkaa, jossa yksi taho hoitaa suunnittelun, toinen toimittaa seinät, kolmas IV-kanavat, neljäs laitteet…  Verkostoissa on voimaa, mutta vain silloin, kun niitä hallinnoidaan tehokkaasti ja keskitetysti. Kokonaistoimitus puolestaan mahdollistaa paitsi tehokkaan tiedonkulun, myös synergian, esimerkiksi saman projektinjohdon hyödyntämisen projektin eri osa-alueilla.                                       

Parempaa ennakointia, nopeampaa reagointia

Yhden osatoimituksen osa-alueen viivästyminen saattaa pahimmillaan viivästyttää koko projektia. Yksi toimija reagoi muutoksiin aina ketterämmin kuin monta päällekkäistä organisaatiota. Muutosten ennakointi ja aikataulujen sopeuttaminen on siksi tehokkaimmillaan kokonaistoimituksessa, sillä urakat ovat tällöin myös hallinnollisesti yhteydessä toisiinsa.

Korkeampaa laatua, vastuullisempaa ylläpitoa

Jos käyttöönoton jälkeen ilmenee puutteita, voi ongelman aiheuttajaa olla hankala paikantaa, jos urakka on tilattu osatoimituksena. Pahimmassa tapauksessa voi jäädä epäselväksi, kenen vastuulla epäkohdan korjaaminen on. Kokonaistoimituksen toimittajalla on paitsi kaikki langat käsissään, myös keskitetty vastuu tilojen laadukkaasta suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta. Paketti pysyy siksi paremmin kasassa suunnitteluvaiheesta aina ylläpitoon asti.

Vähemmän toimijoita – vähemmän kustannuksia

Nyrkkisääntönä voi siis sanoa, että mitä vähemmän toimijoita ja rajapintoja, sitä kannattavampi puhdastilatoimitus on tilaajalle. Sen takaavat muun muassa valmistusvaiheen synergiaedut sekä kokonaistoimittajan mahdollisuus ennakoida muutoksia ja reagoida niihin tehokkaasti. Myös kokonaistoimituksen kustannukset ovat hyvin ennakoitavissa, ja laadukas suunnittelu maksaa poikkeuksetta itsensä takaisin, kun korjauskustannuksissa säästyy. Kokonaisuus on siis aina enemmän kuin osiensa summa, ja niin myös puhdastilatoimituksessa. Vaivattomimmin ja kustannustehokkaimmin osaset loksahtavatkin omille paikoilleen, kun niitä koordinoidaan mahdollisimman keskitetysti. 

Martti-Veikko Salo
Martti-Veikko Salo
Suunnittelupäällikkö

050 390 2274

Kiinnostuitko? Tutustu ratkaisuihimme täällä!

Lue myös blogikirjoitukset: 

Lasketko sinäkin puhdastilahankinnan kustannuksia, vaikka kannattaisi laskea säästöjä?

Näin teknologia parantaa sairaalan turvallisuutta

Modernin sairaalan integroitu turva ja tekniikka: Nämä 3 asiaa muuttuvat ennen vuotta 2020

Leikkaussaleissa puhtaus ratkaisee - Caverionin puhdastilatoimitukset perustuvat omaan kehitystyöhön ja esivalmistettuihin elementteihin

Pyydä tarjous tai lisätietoja

Blogiarkisto