Lasketko sinäkin puhdastilahankinnan kustannuksia, vaikka kannattaisi laskea säästöjä?

Lasketko sinäkin puhdastilahankinnan kustannuksia, vaikka kannattaisi laskea säästöjä?
Liian usein lasketaan, mitä nykyaikainen puhdastila maksaa, vaikka oleellisempi kysymys olisi, miten paljon nykyaikaisella puhdastilalla voi säästää.

Tuntuisi luontevalta olettaa, että puhdastilojen kokonaiskustannuksiin vaikuttavat hankinnan hintalapun lisäksi eniten tilojen ja laitteiston huolto- ja ylläpitotarve.

Se on osittain totta. Tilan käyttötarkoitus vaikuttaa merkittävästi hintalapun suuruuteen, sillä eri tiloissa on erilainen infrastruktuurin tarve. Lääketeollisuuden tuotantotiloissa tarvitaan enemmän olosuhteita ylläpitävää laitteistoa kuin vaikkapa leikkaussalissa ja niin edelleen. Erilaisilla tiloilla on luonnollisesti myös erilaisia huolto- ja ylläpitotarpeita.

Yhtälöstä jää kuitenkin helposti pois kaikki muu, mitä tapahtuu tilojen käyttöönoton jälkeen. Suurin osa todellisista kokonaiskustannuksista johtuukin sellaisista suunnitteluvaiheen ratkaisuista, joiden vaikutukset näkyvät vasta paljon käyttöönoton jälkeen.

Kokonaiskustannusajattelu ottaa huomioon paitsi hankintakustannukset, myös käytön aikaiset kustannukset. Ongelma on, että viiveellä ilmeneviä käytön aikaisia kustannuksia ei ole lainkaan yhtä suoraviivaista arvioida kuin yksittäisen hankinnan tai huoltosopimuksen hintalappua. Muutama asia kannattaa kuitenkin ottaa huomioon.

Onko tilat suunniteltu tarpeeseen?

Millainen puhdastila on käyttötarkoitukseen sopiva? Kun se on määritelty hyvin, tila palvelee käyttötarkoitustaan. Hyvä tila on nykyaikaisten vaatimusten mukainen, mutta ylilaatua ei tarvita. Sairaalaoloissa ei ole samanlaista lämpökuormaa kuin valmistavassa teollisuudessa, joten on turha maksaa ylimääräisestä jäähdytystehosta tai liian kovista suodatusarvoista varmuuden vuoksi.

Osataanko muutoksia ennakoida?

Muutosten ennakoiminen tulee halvemmaksi kuin kokonaan uuden tilan rakentaminen. Modulaarisella suunnittelulla voi ehkäistä tilanteita, joissa tuotantotarve kasvaa tai alan vaatimukset muuttuvat, mutta tilat eivät tule vastaan. Tilat kannattaa siis aina suunnitella tiedossa olevaan tarpeeseen, mutta varmistaa samalla, että muutoksia voi jälkikäteen tehdä helposti esim. lisäämällä seinien läpivientejä ja tuotantolaitteistoa tarpeen mukaan.

Seurataanko tiloja aktiivisesti käyttöönoton jälkeen?

Puhdastilojen aktiivinen seuranta on asiakkaan näkökulmasta toimintavarmuuden ennakoimista. Jos tiloja seurataan aktiivisesti, mahdolliset ongelmat havaitaan nopeammin kuin pelkässä puolivuosi- tai vuositarkastuksessa. Valvontajärjestelmä hälyttää automaattisesti raja-arvojen ylittyessä tai alittuessa, ja tarvittavat huoltotoimenpiteet pystytään tekemään ennakoivasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Tuijotetaanko hintalappua vai kokonaiskustannuksia?

Palataan vielä alun kysymykseen siitä, miksi puhdastilahankinnan kokonaiskustannuksia on niin vaikea mallintaa etukäteen. Vastaus piilee siinä, että suuri osa varsinaisista kustannuksista tulee aivan muualta kuin puhdastilan ja laitteiston hankinnasta, huollosta ja ylläpidosta.

Otetaan esimerkki: teollisuudessa laadukkaat nykyaikaiset puhdastilat takaavat tuotantovarmuuden ja tuotannon tasalaatuisuuden, eikä viallisia tuotantoeriä pääse syntymään. Samalla logiikalla terveydenhuollossa nykyaikaiset puhdastilat laskevat kustannuksia pienentämällä infektioriskiä leikkaussaleissa ja nopeuttamalla potilaiden toipumisaikoja. Vanhalla tekniikalla rakennetussa leikkaussalissa riski infektioihin on paljon uusia suurempi.

Näille suunnitteluvaiheen ratkaisuille on vaikea laittaa ennakkoon hintalappua, mutta ratkaisujen merkitys piilevien kustannusten ennaltaehkäisyssä on suuri. Paras tapa hillitä kasvavia kokonaiskustannuksia ovat nykyaikaiset, käyttötarkoitukseen sopivat ja tarpeen mukaan muutettavissa olevat puhdastilat, joita seurataan aktiivisesti ja huolletaan ennaltaehkäisevästi.

Martti-Veikko Salo

Martti-Veikko Salo
Suunnittelupäällikkö

050 390 2274

Kiinnostuitko? Tutustu ratkaisuihimme täällä!

Lue myös blogikirjoitukset: 

Puhdastila kokonaistoimituksena - näin tilaaja hyötyy

Näin teknologia parantaa sairaalan turvallisuutta

Modernin sairaalan integroitu turva ja tekniikka: Nämä 3 asiaa muuttuvat ennen vuotta 2020

Leikkaussaleissa puhtaus ratkaisee - Caverionin puhdastilatoimitukset perustuvat omaan kehitystyöhön ja esivalmistettuihin elementteihin

Pyydä tarjous tai lisätietoja

Blogiarkisto