Meriteollisuus

Caverion on tarjonnut laivojen suunnittelu-, asennus- ja kunnossapitopalveluita jo yli 30 vuoden ajan. Olemme toimittaneet palveluita laajalle asiakaskunnalle ja työskennelleet monentyyppisten alusten parissa.  

Caverion on osallistunut Suomessa ja Tanskassa satojen laivojen rakentamiseen, loistoristeilijöistä aina edistyneisiin konttilaivoihin ja merivoimien aluksiin. Meillä on projektikokemusta erilaisista ro-ro-aluksista, matkustaja- ja autolautoista, hinaajista, tankkereista, kuivalastialuksista, jäänmurtajista, rannikkovartioston aluksista, tutkimusaluksista ja huoltoaluksista. 

Autamme laivanvarustajia, laivanhoitoyhtiöitä, telakoita ja satamia löytämään parhaat ratkaisut teknisiin investointeihin, asennuksiin ja kunnossapitoon. Painotamme kaikissa projekteissa työn ja materiaalien korkeaa laatua sekä turvallisuutta ja oikea-aikaisia toimituksia.  

Kokonaisvaltainen palveluvalikoimamme varmistaa sen, että 

 
 • uusien alusten sähkö- ja putkistojärjestelmät suunnitellaan optimaalisiksi 

 • projektin johtamista, logistiikkaa ja asennuksia varten on käytössä yksi yhteyshenkilö, mikä takaa projektin tehokkuuden. Esivalmistetut komponentit ja optimoidut materiaalivirrat lyhentävät toimitusaikoja, vähentävät asennustöitä paikan päällä ja takaavat oikea-aikaiset toimitukset ja  työn korkean laadun. 

 • alusten päästöt ja energiankulutus pienenevät esimerkiksi satamien ja alusten välisten edistyneiden ratkaisujen, moottoreiden taajuusmuuttajien ja anturiteknologian ansiosta 

 • koordinaation tarve ja kustannukset vähenevät, kun eri OEM-teknologioiden (Original Equipment Manufacturer) tekninen huolto ja kunnossapito voidaan yhdistää 

 • palveluita voidaan toimittaa aluksen käytön aikana tai sen ollessa telakalla tai laiturissa  

 • hankinnat hoituvat tehokkaasti yli 2 500 nimikettä sisältävän tuoteluettelomme avulla. Lisäksi kokeneet asentajamme voivat hankkia erikoisosia, joita ei ole tuoteluettelossa. 

 

Maailmanlaajuiset palvelut 

Erityisosaamisemme kattaa kaikki osa-alueet uudisrakennuslaivoista laajoihin muutostöihin sekä omilla konepajoillamme tapahtuvasta putkistojen esivalmistuksesta valmiiden sähköjärjestelmien ja putkistojen jatkuvaan kunnossapitoon. Ammattitaitoinen henkilöstömme voi hoitaa sekä pienet huoltotyöt että mittavat projektitoimitukset ympäri maailman. Palveluksessamme on osaavia huoltoinsinöörejä, jotka työskentelevät päivittäin erilaisissa meriteollisuuden ympäristöissä, missä turvallisuus ja käytettävyys ovat ratkaisevan tärkeitä. 

Caverion tekee tiivistä yhteistyötä meriteollisuuden johtavien teknologiatoimittajien kanssa, minkä ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme parhaat mahdolliset kokonaistoimitukset

Esimerkkejä meri- ja offshore-teollisuuden palveluistamme 

 
 • Aluksen liittäminen sataman sähköverkkoon, mikä vähentää melusaastetta ja ilmansaasteita satamissa. Olemme toimittaneet johtaville laivanvarustajille useita satamien ja alusten välisiä sähkönsyöttöratkaisuja avaimet käteen -periaatteella. 

 • Nopea reagointi kaikkialla maailmassa, mukaan lukien palo- ja vesivahinkojen vaatimien korjausten varhainen arviointi. 

 • Polttoaineenkulutusta ja päästöjä vähentävä tekniikka. Projekteihin voidaan sisällyttää esimerkiksi virtausmittareita, automaattiventtiilejä, lämpötilan, paineen, väännön ja hiilidioksidin tunnistimia sekä taajuusmuuttajia. 

 • Ennakoiva kunnossapito, jonka tarkoituksena on ehkäistä laiteviat tai minimoida niiden seuraukset.

Referenssejä

Caverion


Ota yhteyttä

Pyydä meiltä tarjous tai lisätietoja.

Yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä

 Edut asiakkaalle: 

 • Toimialaosaaminen 

 • Hyvä työturvallisuus ja kiinteistön turvallinen toiminta 

 • Kustannustehokkaat teollisuuden prosessit 

 • Pienemmät kustannukset ja riskit ennakoivan kunnossapidon ansiosta 

 • Tehokkaat asennusprojektit: huolellinen ennakkosuunnittelu, esivalmistus 

 • Kestävän kehityksen huomioon ottaminen 

 • Kaikki järjestelmät ja tuotteet yhdeltä asiantuntevalta kumppanilta  

 • Tekninen huolto ja kunnossapito ympäri vuorokauden