Energia

Kattava kokemuksemme energiatuotannon ja -jakelun alalla auttaa vastaamaan asiakkaiden operatiivisiin ja kunnossapidollisiin tarpeisiin ja turvaamaan voimalaitosten tulevaisuuden suorituskykyä. Eettiset liiketoimintaperiaatteemme varmistavat, että toimimme vastuullisesti. Tämä on erityisen tärkeää esimerkiksi silloin, kun otetaan käyttöön uusi toimintamalli. Tarjoamme käyttöösi ammattimaisen paikallisen tiimin, joka huolehtii asennuksista, tarkastuksista, toiminnoista, valvonnasta, ohjauksesta ja kunnossapidosta. Kaikki toimintamme täyttää työ- ja prosessiturvallisuuden normit sekä tiukat ympäristövaatimukset.  

Yhteistyön varhainen aloitus kannattaa voimalaitoshankkeissa 

On tärkeää aloittaa yhteistyö jo suunnittelu- ja projektointivaiheessa, jotta voimme tarjota taloudellisesti, teknisesti ja toiminnallisesti parhaan ratkaisun. Asennuksissa hyödynnämme esimerkiksi esivalmistettuja tuotteita, kuten tuloilmalaitteiden kanavia ja poistoilmaputkia, jotka lyhentävät toimitusaikoja ja vähentävät työvoiman tarvetta paikan päällä.  

Meillä on kokemusta kaikenlaisten projektien suunnittelusta, käyttöönotosta ja asennuksesta, jotka lisäävät voimalaitosten toimivuutta ja kustannustehokkuutta, mukaan lukien: 

 
 • Höyrykattilat 

 • Varavoimalaitokset 

 • Vesivoimalaitokset 

 • Jätevoimalat (jätteenpolttolaitokset) 

 • Kiertopetikattilalaitokset (CFB) 

 • Ydinvoimalat  

 • Hukkalämpölaitokset 

 • Biomassalaitokset 

 • Uusiutuvan energian voimalaitokset  

 • Lämpövoimalaitokset  

 

Käytössä on lisäksi paras osaaminen ydinvoimaloiden seisokkien kokonaisvaltaisesta hallinnasta.  

Voimme myös kehittää ja asentaa turvallisuusjärjestelmiä, kuten kulunvalvonnan, keskitetyn hälytysten vastaanoton, murtohälytykset, videovalvonnan ja varmennetut tietoverkot. Kaikki järjestelmät toteutetaan kehittyneille alustoille.   

Kokonaisvaltainen palveluvalikoimamme energiasektorille varmistaa

 
 • Luotettavan, katkeamattoman voimalaitosten toiminnan 

 • Kustannustehokkaan ammattimaisen kunnossapidon ja ulkoistetun henkilökunnan 

 • Tehokkaat asennukset esivalmistettujen komponenttien ansiosta, tuotantokatkosten minimoinnin 

 • Asiantuntijuuden voimalaitoksen turvallisuusasioissa  

 • Ympärivuorokautiset HelpDesk- ja etävalvomopalvelut   

 

Kokonaisvaltaiset ratkaisut ja palvelut energiasektorin kiinteistöille  

Caverion voi vastata voimalaitosten kaikkien teknisten järjestelmien ja ratkaisujen suunnittelusta, toteuttamisesta, toiminnasta ja kunnossapidosta.  

Saat kaikkiin tarpeisiisi luotettavaa ja avointa tiedonkulkua yhdeltä palveluntarjoajalta yhteyshenkilösi kautta. Olemme luotettava ja vakavarainen kumppani, joka tarjoaa laaja-alaista osaamista ja pitkäaikaista sitoutumista.

Referenssejä

”Uusi toimintamalli auttaa meitä uudistamaan toimintaamme ja sopeutumaan muuttuviin tarpeisiin. Tulevien investointiemme painopisteenä on nykyisen tuotantojärjestelmän kestävä kehittäminen.  Pääsimme Caverionin kanssa yhteisymmärrykseen palveluiden laajuudesta ja laadullisesta sisällöstä. Valintakriteereissämme painotimme kokemuksen, resurssien, palveluiden toteuttamisen ja kestävän toiminnan tärkeyttä.” – Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.
electricity_power


Ota yhteyttä

Pyydä meiltä tarjous tai lisätietoja.

Yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä

  Edut asiakkaalle

 • Optimaalinen toimivuus  

 • Ammattitaitoinen tekninen huolto ja kunnossapito, joka takaa julkisten kiinteistöjen arvon säilymisen 

 • Ratkaisut, jotka takaavat häiriöttömän toiminnan digitalisoituvassa yhteiskunnassa 

 • Elinkaariajattelu: pienemmät kustannukset, energiankulutus ja riskit    

 • Kestävän kehityksen huomioon ottaminen