Linda, hankinnan ostoharjoittelija

by User Not Found | elo 15, 2016

Linda Hirvonen webHelsinkiläinen Linda työskentelee Vantaalla Caverion Industrian hankinnan ostoharjoittelijana. Lindalla on osaamista jo tuotantotalouden opintojensakin puolesta, jotka ovat loppusuoralla Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Pääaineenaan Lindalla on toimitusketjun johtaminen.

Ensimmäistä kesäänsä firmassa viettävä Linda kuuli Caverionista alkujaan ystävänsä kautta, joka kehui Caverionia erityisesti hyvänä työnantajana. Tämän lisäksi Caverionin tarjoama työnkuva istui loistavasti hankinnasta kiinnostuneen Lindan opintoihin ja hän päätti iskeä kiinni mahdollisuuteen.

Aluksi Linda perehdytettiin perusteellisesti kaikkiin hankinnassa käytettyihin työkaluihin ja järjestelmiin, joiden hallitseminen on hankinnan toiminnoissa olennaisessa osassa. Myös perehdytyksen jälkeen työpaikalla on ”aina saanut apua”, jos jostakin asiasta on epävarmuutta tai kysyttävää, ”vaikka työkavereilla itselläänkin olisi paljon kiireitä”. Hankinnassa onkin osattu huomioida, että Linda on tehtävissään ensimmäistä kesää ja kaikki järjestelmät ovat lähtökohtaisesti vieraita.

Kesän alussa Linda tekikin paljon ostotilauksia, joiden kautta hän sai enemmän varmuutta eri järjestelmien käyttöön, tutustui eri materiaalien teknisiin ominaisuuksiin ja sai kontaktia toimittajiin. Hankinnan vakiotyöntekijöiden jäädessä kesälomille Linda pääsi hoitamaan laajemmin muun muassa kuljetusten toimintoja ja niiden laskujen tiliöintiä. ”Tehtäviä on tosi vaihtelevasti: joskus tehtävää tulee sähköpostilla tai soittona, esimerkiksi kuljetustilauksia tai materiaalihankintoja, ja joskus taas tehtävät tulevat työkavereilta, kun he tarvitsevat apua oman työmääränsä kanssa”, Linda kuvailee.

Myöskään vastuuta ei tehtävistä puutu, sillä kesän aikana monen lomailevan vakiotyöntekijän työtaakka on siirtynyt Lindan kontolle. Kaikista tehtävistä on kuitenkin selviydytty menestyksekkäästi eikä haastavimpien tehtävienkään kanssa tarvitse kamppailla yksin. Jos tilausta tehdessä ei materiaalien tekninen tuntemus riitä, hankinnan tiimiläiset auttavat tai tarvittaessa myös projektisuunnittelijoilta itseltään voi kysyä neuvoa.

Mielenkiintoisinta hankinnan tehtävissä on Lindan mukaan se, ”kun pääse olemaan yhteydessä itse toimittajien kanssa”. Myös materiaalitilaukset ovat mielekkäitä, ”koska niitä tehdessä oppii käytännössä aina jotain uutta”. Lindan mielestä on myös hienoa, että omaan työnkuvaan pääsee vaikuttamaan: ”Suoritettavat työt annetaan sellaisenaan, mutta ne voi tehdä itse parhaaksi kokemallaan tavalla.”

Lindan kesä on ytimekkäästi ollut monipuolinen.

Linda kehottaa kaikkia kesätyöntekijöitä nauttimaan kesän viimeisistä viikoista ja auringosta, kun sitä vielä on!

8 comments

Leave a comment
 1. torrie william | syys 25, 2017
  I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work.  Coursework Writing Help 
 2. Ankir | syys 19, 2017
 3. Harshil | syys 19, 2017
  <a href="http://googlecabservice.com">Car Rental in India</a>
 4. stevewaugh | syys 15, 2017
  Linda, Helsinki, is functioning as a student for securing Caverion Industria in Vantaa. Linda has skill as of now in the field of business financial aspects, which is at the last stage at Lappeenranta University of Technology. Her significant subject is Lindalla's inventory network administration. Coursework Help

 5. charlesainsley | syys 15, 2017
  Likewise, there is no obligation regarding missions, since amid the mid year the workload of many traveling general laborers has moved to Linda's head. In any case, every one of the errands have succeeded effectively, and with the most difficult assignments you need to battle alone. On the off chance that the specialized learning of the materials is insufficient to make the request, Write my Coursework for me the assistance of the obtainment group or, if vital, the undertaking organizers themselves can be requested guidance. 

 6. matthewwade | syys 15, 2017
  At first, Linda was thoroughly familiarized with all the tools and systems used in the acquisition, whose management is essentially a part of the acquisition. Coursework Help Even after training, the workplace has "always got help" if there is any uncertainty or question about something "even if the co-workers themselves would be very busy." It has been noted that Linda is in charge of the first summer, and all the systems are, in principle, strangers. 
 7. Michael Vaughan | syys 09, 2017
  Toward the start of the late spring, Linda made a great deal of procurement arranges through which he increased more trust in the utilization of various frameworks, got to know the specialized properties of the diverse materials and reached the providers. As a consistent jobholder for summer excursion, Linda figured out how to widen her freight operations and receipt invoicing Coursework Help. "Errands are altogether different: Sometimes the assignment accompanies email or a call, for instance, transportation requests or material buys, and now and again undertakings originate from partners when they require help with their own particular workload," Linda depicts.
 8. Ritu | syys 07, 2017

  punjabi bagh escorts service Escorts in punjabi bagh Call Girls in punjabi bagh

  Phenomenal Information sharing .. I am to a great degree happy to scrutinize this article .. an obligation of appreciation is altogether to give us encounter info.Fantastic respectable. I respect this post. 

   

  Leave a comment