Sisäpiirihallinto

Caverion-konsernissa on käytössä sisäpiiriohje, jonka Caverion Oyj:n hallitus on hyväksynyt. Sisäpiiriohje perustuu Suomen lainsäädäntöön (mm. arvopaperimarkkinalaki) sekä EU-sääntelyyn, erityisesti markkinoiden väärinkäyttöasetukseen, Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeeseen sekä Finanssivalvonnan ohjeisiin.

Sisäpiiriohjeen mukaisesti Caverionin johtotehtävissä toimivat henkilöt, mahdolliset Caverionin määrittelemät pysyvät sisäpiiriläiset sekä henkilöt, jotka ovat osallistuvat Caverionin taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen, tarkastamiseen tai julkistamiseen eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun sisäpiiriohjeessa tarkoitettuja liiketoimia Caverion Oyj:n arvopapereilla kolmenkymmenen (30) päivän pituisella ajanjaksolla (suljettu ikkuna) ennen vuositilinpäätöstiedotteen ja puolivuotiskatsauksen sekä Caverionin säännöllisesti antaman kolmen tai yhdeksän kuukauden osavuosikatsausten julkistamista. Lisäksi kaupankäynti Caverion Oyj:n arvopapereilla on kiellettyä aina, kun henkilöllä on hallussaan Caverioniin tai sen arvopaperiin liittyvää sisäpiiritietoa.

Caverionin mahdolliseen pysyvään sisäpiiriin kuuluvat ne työntekijät tai muun sopimuksen perusteella Caverionille työskentelevät henkilöt, joilla on asemansa tai tehtäviensä vuoksi säännöllinen pääsy sisäpiiritietoon. 

Johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet Caverion julkistaa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen määrittämällä tavalla.