Väliaikaisen konsernijohtajan katsaus

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016

“Vuoden 2016 kolmannella vuosineljänneksellä Caverion on jatkanut toimintojensa uudelleenjärjestelyjä ja projektikantansa läpikäyntiä. Arvioinnin seurauksena useissa projekteissa tunnistettiin edelleen haasteita projektien johtamiseen ja toteutukseen liittyen. Kyseiset haasteet koskevat pääosin Ruotsin, Tanska-Norjan, Saksan ja Teollisuuden Ratkaisujen divisioonia. Arvioinnin perusteella Caverion on tehnyt ja tulee tekemään entistä varovaisempia kustannusarvioiden tarkistuksia ja varauksia projektikantaansa. Näillä oikaisuilla on vaikutusta konsernin kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen tuloksiin vuonna 2016.

Vuoden lopulla keskitymme uudelleenjärjestelyohjelmamme onnistuneeseen läpivientiin. Arvioimme nyt, että kokonaishenkilöstövähennykset koskevat noin 1 000 työntekijää, eli alkuperäistä arviota (700 työntekijää) enemmän. Saneeraustoimien kokonaiskustannusarvio on tällä hetkellä 20-24 milj. euroa (aikaisemmin noin 22-26 milj. euroa) vuonna 2016. Lisäksi olemme myös karsineet turhia kiinteitä kehitys-, konsultointi- ja matkustuskuluja.

Caverion on myös ottanut käyttöön tiukemman projektien tarjouslupaprosessin konsernissa toisesta vuosineljänneksestä lähtien. Uudelleenjärjestelyiden toteuttaminen ja keskittyminen parempiin projektikatteisiin ovat vaikuttaneet tilauskantaan kolmannella vuosineljänneksellä. Tämän seurauksena Caverionin tilauskanta on hieman laskenut kolmannella vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Vasta perustettu Projektit-konsernitoimintomme tukee nyt myös projektitoimistoja (PMO) divisioonissa.

Huolimatta lisääntyneestä keskittymisestä uudelleenjärjestelyihin onnistuimme saavuttamaan 19,5 (7-9/2015: 21,3) milj. euron käyttökatteen ilman uudelleenjärjestelykuluja kolmannella vuosineljänneksellä. Kassavirtamme oli edelleen epätyydyttävällä tasolla kolmannella neljänneksellä. Tämän korjaamiseksi lisäsimme huomiotamme laskutukseen ja saatavien hallintaan käyttöpääoman hallinnan ja kassavirran parantamiseksi koko konsernissa.

Markkinaympäristömme on edelleen suotuisa. Erityisesti Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa on paljon käynnissä olevia tarjouksia. Caverionilla on edistyksellinen palvelutarjonta, joka kattaa kiinteistöjen ja teollisuuden koko elinkaaren.

Caverionin hallitus nimitti 27.9.2016 Ari Lehtorannan Caverion Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Ari tuntee erinomaisesti yhtiön, sen strategian ja toiminnan. Ari aloittaa tehtävässään 1.1.2017.”

Sakari Toikkanen
 
sakari_toikkanen