Väliaikaisen konsernijohtajan katsaus

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016

“Edellisen konsernijohtajan lähdön jälkeen Caverion käynnisti perusteellisen toimintojen arvioinnin kaikissa divisioonissa, joissa on havaittu toiminnallisia haasteita. Tämän arvioinnin tulosten perusteella on tunnistettu kannattavuusongelmia johtuen resurssien ylikapasiteetista ja haasteista liittyen projektien toteutukseen ja johtamiseen. Tehdyt havainnot liittyvät pääasiassa Ruotsin ja Tanska-Norjan divisiooniin. Kannattavuus tietyissä suurehkoissa projekteissa Saksassa ja Norjassa on myös ollut ennustettua heikompaa. Lisäksi Caverionilla on ollut konsernitasolla liian monta yhtäaikaista kehitysprojektia käynnissä, mikä on kasvattanut kiinteät kulumme suuriksi. Vuonna 2016 käyttöpääoma ja kassavirta ovat heikentyneet. Syynä on heikko kannattavuus, investointien korkea taso sekä alhainen laskutus ja viiveet projektien loppusuorituksissa Ruotsissa ja Saksassa. 

Caverion on  jo käynnistänyt saneeraustoimenpiteiden toteuttamisen tunnistetun ylikapasiteetin vähentämiseksi. Nämä toimenpiteet edellyttävät valitettavasti myös henkilöstövähennyksiä, jotka kohdistuvat pääasiassa Ruotsin ja Tanska-Norjan divisiooniin sekä konsernitoimintoihin. Henkilöstövähennykset koskevat arviolta enintään 700 työntekijää ja uudelleenjärjestelyistä aiheutuvien kulujen arvioidaan olevan yhteensä noin 22-26 milj. euroa vuonna 2016. Kesäkuun loppuun mennessä on irtisanottu 292 työntekijää ja uudelleenjärjestelykulut ovat olleet9,5 milj. euroa tammi–kesäkuussa. Toimenpiteiden vaikutukset alkavat toteutua toisen vuosipuoliskon aikana, ja täysimääräisesti ne ovat nähtävissä vuonna 2017. Kesäkuun lopussa väliaikaisesti lomautettuina oli 62 henkilöä Norjan divisioonassa.

Projektien toteutukseen ja johtamiseen liittyvien haasteiden vuoksi Ruotsissa suoritettiin yksityiskohtaisempi projektiarviointi, joka käsitti yli sata käynnissä olevaa projektia. Tämän arvioinnin yhteydessä Ruotsin divisioonassa on tunnistettu selkeitä haasteita projektien toteutuksessa ja havaittu katteiden heikentymistä useissa tarkastelluissa projekteissa. Arvioinnin tulosten perusteella Ruotsin divisioonassa on tehty projektikannan kustannusarvioiden tarkistuksia ja varauksia, joilla on 15 milj. euron heikentävä vaikutus huhti–kesäkuun raportoituun käyttökatteeseen. Lisäksi Caverionilla on ollut Saksassa ja Norjassa haasteita tiettyjen suurehkojen projektien toteutuksessa.

Tukeakseen paremmin liiketoimintojaan Caverion on päättänyt järjestellä konsernitoimintonsa uudelleen perustamalla kaksi uutta toimintoa: Projektit ja Palvelut. Niiden tehtävänä on vastata projektien toteutukseen ja johtamiseen liittyviin haasteisiin sekä varmistaa tavoiteltu käyttöaste palveluliiketoiminnassa Lisäksi Caverion arvioi ja vähentää kiinteitä kuluja. Caverion jatkaa niiden kehityshankkeiden toteutusta, joilla tuetaan kannattavuuden ja kassavirran parantamista toisesta vuosipuoliskosta alkaen.

Lopuksi haluan korostaa, että etenemme strategiamme mukaisesti useissa divisioonissa. Tilauskantamme on kehittynyt alkuvuonna erittäin hyvin, minkä odotetaan tukevan kehitystämme toisen vuosipuoliskon aikana.”

Sakari Toikkanen
 
sakari_toikkanen