Konsernijohtajan katsaus

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016

“Tilauskantamme kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein 8 prosenttia viime vuoden lopusta ja 15 prosenttia maaliskuusta 2015.  Strategiamme mukaisesti julkistimme alkuvuonna kaksi suurta elinkaarihanketta. Suomessa toteutamme Hämeenlinnan kaupungille Nummen palvelukeskukseen Talotekniikan kokonaistoimituksen, minkä jälkeen vastaamme myös kohteen Teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä Managed Services -palveluista seuraavan 20 vuoden ajan. Näin vastaamme kiinteistön käytettävyydestä, olosuhteista, turvallisuudesta, kunnosta ja energian käytöstä koko sen elinkaaren ajan. Alkuvuonna julkistimme myös toisen samankaltaisen, mutta jopa suuremman, yli 80 miljoonan euron arvoisen, Kalvebod Bryggen elinkaarihankkeen Kööpenhaminassa. Kyseessä on yksi Tanskan suurimmista PPP-kumppanuushankkeista (Public-Private Partnership) ja myös yksi Caverionin suurimmista tilauksista tähän mennessä. Nämä projektit osoittavat, että toteutamme visiotamme tarjoamalla elinkaarihankkeita asiakkaillemme.

Toimintaympäristömme muutokset ovat edelleen vaikuttaneet myös meihin esimerkiksi Norjassa. Olosuhteet Norjan markkinoilla eivät ole parantuneet vuoden 2015 lopun tilanteesta, eikä Caverion odota välitöntä muutosta parempaan.

Kauden aikana käyttöasteemme toteutui myös suunniteltua matalampana. Tämä on pääosin seurausta odotettua matalammasta käyttöasteesta Teknisessä asennuksessa ja kunnossapidossa Ruotsissa ja Tanska-Norjassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Olemme käynnistäneet toimenpiteitä mahdollisten negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi: kannattamattomia yksiköitä on suljettu, alueita yhdistetty, henkilöstöä lomautettu ja divisioonien hallinnollisia kuluja vähennetty. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa väliaikaisesti lomautettuna on 300 työntekijää ja olemme käynnistäneet uudelleenjärjestelytoimenpiteitä, joista aiheutui 2,0 milj. euron kulut ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Kauden aikana investoimme edelleen harmonisoitujen järjestelmien käyttöönottoon koko konsernissa. Ensimmäisen neljänneksen lopussa sekä Pohjois- että Keski-Euroopassa on käytössä sama infrastruktuuri. Toisella vuosineljänneksellä jatkamme edelleen harmonisoitujen järjestelmien toimeenpanoa kaikissa divisioonissamme, mikä myös tukee mahdollisten uusien ostettujen liiketoimintojen tehokkaampaa integrointia omaan toimintaamme.” 

Fredrik Strand

 
fredrik_strand