Konsernijohtajan katsaus

Osavuosikatsaus 1-6/2015 (23.7.)

”Strategiamme toteutus on edennyt kauden aikana hyvin. Olemme sisäisin toimenpitein luoneet perustaa kasvun edistämiseksi. Strategian ’Rakenna’‑vaiheessa luomme yhteistä toimintamallia ja yhteisiä prosesseja koko konsernille. Lisäksi panostamme järjestelmiin, työkaluihin ja toiminnan yhdenmukaistamiseen laskutusprosessin lyhentämiseksi. Valitsemme projektit myös entistä tarkemmin ja otamme käyttöön tehokkaampia projektien seurantakäytäntöjä. Strategian ’Rakenna’-vaihe on nyt käynnissä koko konsernissa. Samalla konsernissa valmistellaan siirtymistä strategian seuraavaan vaiheeseen.

Toimintamme vakauttaminen näkyy taloudellisessa kehityksessämme. Liikevaihtomme kasvoi kaksi prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mikä vastaa päämarkkinoidemme vakaata tilannetta. Myönteinen kehitys toisella vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna johtuu pääasiassa projektikannan tarkistusten yhteydessä tehdyistä alaskirjauksista vuonna 2014. Loppuvuoden kehityksen odotetaan olevan enemmän viime vuoden kaltainen.

Siirtyessämme kohti vuoden 2015 jälkipuoliskoa strateginen painopisteemme siirtyy vähitellen kannattavan kasvun luomiseen. Tämän mukaisesti kehitämme edelleen liiketoimintamme jakaumaa keskittymällä suuriin talotekniikan kokonaistoimitusprojekteihin, palveluiden johtamiseen sekä tekniseen asennukseen ja kunnossapitoon. Toisella neljänneksellä olemme jo saaneet useita vaativia sopimuksia suurissa projekteissa ja  palveluiden johtamisessa.”

Fredrik Strand

fredrik_strand
”Strategiamme toteutus on edennyt kauden aikana hyvin. Olemme sisäisin toimenpitein luoneet perustaa kasvun edistämiseksi. Toimintamme vakauttaminen näkyy taloudellisessa kehityksessämme."