Konsernijohtajan katsaus

Osavuosikatsaus 1-9/2015 (23.10.)

”Kolmannella vuosineljänneksellä muutokset toimintaympäristössämme ovat vaikuttaneet meihin. Norjassa öljyteollisuuden taantuma on vaikuttanut yleiseen taloustilanteeseen, minkä seurauksena suurten projektien investointeja on peruttu tai lykätty. Tilanne on vaikuttanut osittain myös Norjan teknisen asennuksen ja kunnossapidon liiketoimintaan.

Otamme parhaillaan käyttöön viimeaikaisia investointejamme toimintamalliin, prosesseihin ja yritysarkkitehtuuriin. Käynnissä on valmistautuminen strategian seuraavaan vaiheeseen, jossa keskitymme entistä enemmän asiakkaisiin, kasvuun ja konsernin liiketoimintojen kehittämiseen. Katsauskauden liiketoiminnan kuluihin sisältyy yhteisten prosessien käyttöönottoon liittyviä koulutus- ja uudelleenjärjestelykuluja sekä konsernistrategiaan kuulumattomien paikallisten toimintojen luopumisesta aiheutuneita kuluja. Saksassa muutamalla luovutusvaiheessa olevalla projektilla oli negatiivinen vaikutus heinä–syyskuun käyttökatteeseen. Loppuvuoden käyttökatteen kehityksen odotetaan olevan viime vuoden kaltainen.

Kolmannen vuosineljänneksen lopussa käyttöpääoma kasvoi kausivaihtelun vuoksi. Loppuvuonna odotamme käyttöpääoman olevan tavoitteemme mukaisesti negatiivinen.

Syyskuisen pääomamarkkinapäivämme yhteydessä esittelimme yhtenäisen tuote- ja palveluvalikoiman ja innovatiivisia ratkaisuja kasvun edistämiseksi. Kasvua tavoiteltaessa keskitymme erityisesti suuriin projekteihin ja palveluiden johtamiseen, joita laajimmillaan tarjotaan elinkaariratkaisuina. Kuluvan vuoden aikana solmitut lukuisat haastavat sopimukset näillä alueilla näkyvät tilauskantamme kasvuna.”

Fredrik Strand
fredrik_strand