Toimitusjohtajan katsaus

Tilinpäätöstiedote vuodelle 2013 (28.1.2014)

Vahva kassavirta paransi taloudellista asemaa – Kannattavuuden kehittämistoimet etenevät suunnitelmien mukaisesti

”Meillä on ollut käynnissä laajat tehostamistoimet, joiden vaikutukset näkyvät jo nyt. Niiden ansiosta kannattavuus kehittyi suunnitelmien mukaisesti myös viimeisellä vuosineljänneksellä.

Taloudellisena tavoitteenamme on saavuttaa negatiivinen käyttöpääoma vuoden 2016 loppuun mennessä. Tämän mukaisesti keskitymme edelleen vapauttamaan toimintoihimme sidottua käyttöpääomaa ja parantamaan kassavirtaamme. Käyttöpääomamme väheni merkittävästi 46,0 miljoonaan euroon ja operatiivinen kassavirtamme oli kausiluonteisesti erittäin vahva viimeisellä vuosineljänneksellä. Tämän seurauksena nettovelkamme pieneni ja oli 86,5 milj. euroa joulukuun lopussa.

Palvelujen tehostamisohjelmamme on käynnissä kaikissa toimintamaissamme. Huolto- ja kunnossapitopalvelujen markkinoiden odotetaan paranevan hieman vuonna 2014.”


Juhani Pitkäkoski
Juhani Pitkäkoski