Konsernijohtajan katsaus

Osavuosikatsaus 1-6/2014  (22.7.2014)

”Muutos vanhasta YIT:n taloudellisesta holding-mallista kilpailukykyiseksi, yhtenäiseksi palvelu- ja projektiyhtiöksi, jolla on yhteiset prosessit ja työkalut, etenee hyvin täydellä vauhdilla.

Huhti–kesäkuussa olemme tarkastelleet lähemmin koko projektikantaamme kaikissa divisioonissa ja tarkistaneet projektikannan heikosti kannattavien projektien kustannusarvioita ja varauksia. Arvioinnilla on ollut heikentävä vaikutus raportoituun käyttökatteeseen sekä käyttökatteen koko vuoden ohjeistukseen johtuen valmistumisvaiheessa olevien projektien kustannusarvioiden oikaisuista, heikosti kannattavien käynnissä olevien projektien varauksista sekä vanhojen, päättyneiden projektien varauksista, jotka katsotaan kertaluonteisiksi eriksi taulukko-osan liitetiedon 5 määritelmän mukaisesti. Caverion on konservatiivinen kertaluonteisten erien määrittelyssä, joita ei huomioida käyttökatetta koskevassa ohjeistuksessamme.

Toisen vuosineljänneksen tulostamme tulisi tarkastella integroituna osana kokonaiskehitystämme sekä osana jakautumisen ja Caverionin toimintojen uudelleenjärjestelyjen loppuun saattamista eikä yksittäisenä vuosineljänneksenä, sillä projektit kestävät yleensä yli 12–24 kuukautta.

Kannattavuutemme parantaminen on vielä kesken. Se on perusta, jota tarvitsemme kasvaaksemme visiomme mukaisesti. Visiomme on olla Euroopan johtavia kiinteistöille ja teollisuudelle edistyksellisiä ja kestäviä elinkaariratkaisuja tarjoavia yrityksiä.

Lisäksi meidän on pyrittävä saamaan käyttöömme entistä tehokkaammat ja yhdenmukaiset prosessit kaikissa toimintamaissamme. Parhaatkaan työntekijät eivät riitä, jos heillä ei ole tarvittavia prosesseja ja työkaluja työtään tukemassa. Meneillään on paljon toistaiseksi näkymätöntä prosessikehitystä ja tavoitteemme on saada uudistetut prosessit käyttöön vuoden loppuun mennessä.

Lisäksi investoimme parhaillaan työkaluihin ja toimintamalleihin laskutusprosessin lyhentämiseksi. Myös parantunut käyttöpääoman hallintamme kantaa jo hedelmää. Tulokset näkyvät parantuneena liiketoiminnan kassavirtana huhti–kesäkuussa.”


Fredrik Strand
fredrik_strand

Muutos yhtenäiseksi palvelu- ja projektiyhtiöksi, jolla on yhteiset prosessit ja työkalut, etenee hyvin täydellä vauhdilla.