Toimitusjohtajan katsaus

26.7.2013

Kaupankäynti Caverion Oyj:n osakkeella käynnistyi – toivotan kaikki uudet osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi

"Caverion Oyj muodostettiin YIT Oyj:n osittaisjakautumisessa 30.6.2013, kun YIT:n kiinteistöteknisten palvelujen ja teollisuuden palvelujen toiminnot siirrettiin erilliseen yhtiöön. Kaupankäynti Caverion Oyj:n osakkeella käynnistyi Helsingin Pörssissä 1.7.2013. YIT:n jakautumisen yhteydessä YIT Oyj:n osakkeenomistajat saivat jakautumisvastikkeena yhden Caverionin osakkeen jokaista omistamaansa YIT:n osaketta kohti. Siten Caverionilla oli noin 39 000 osakkeenomistajaa kaupankäynnin käynnistyessä. Toivotan kaikki uudet osakkeenomistajamme lämpimästi tervetulleiksi.

Tavoitteenamme on olla markkinoiden johtava ja tehokkain kiinteistöteknisten palveluiden tarjoaja Euroopassa. Strategiallamme on kolme päätavoitetta:

Ensinnäkin jatkamme panostuksiamme Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisten palvelujen kannattavuuden parantamiseen. Toimialalla on käynnissä laajat tehostamistoimenpiteet ja odotamme niiden vaikutusten näkyvän vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla. Jakautumisen seurauksena meillä on nyt tiukempi ote liiketoiminnan johtamiseen. Aikaisemmin ilmoitetut toimenpiteet 40 milj. euron kustannussäästöjen toteuttamiseksi on tehty ja 800 henkilön vähennykset on toteutettu vuoden 2012 loppuun mennessä. Tämän seurauksena tavoitellut kustannussäästöt on saavutettu. Kuitenkin säästötoimenpiteet ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Lisäksi tavoitteena on noin 600 henkilön vähentäminen vuonna 2013, mistä noin 400 henkilön vähennykset toteutettiin vuoden 2013 tammi–kesäkuussa. Ruotsissa on suljettu kannattamattomia yksiköitä ja organisaation uudelleenjärjestelyt Pohjois-Ruotsissa ja Tukholman alueella ovat loppusuoralla. Näiden toimien myönteinen vaikutus Ruotsin toimintojen kannattavuuteen alkoi näkyä toisella vuosineljänneksellä. Keskitymme myös Norjan projektiliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen erityisesti pääkaupunkiseudulla. Palvelujen tehostamisohjelmamme on käynnissä kaikissa toimintamaissamme. Nyt toteutettavien toimenpiteiden tuloksena odotamme Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisten palvelujen kannattavuuden paranevan loppuvuonna.

Lisäksi tavoitteenamme on edelleen vahva kasvu erityisesti Saksassa ja saksankielisissä maissa sekä orgaanisesti että yritysostoin. Caverionin markkinaosuudet Keski-Euroopan maissa ovat pienemmät kuin Pohjois-Euroopassa, mikä antaa hyvän mahdollisuuden kasvuun näillä hajanaisilla markkinoilla.

Haemme kasvua ja kannattavuutta panostamalla myös huollon ja kunnossapidon pitkiin palvelusopimuksiin, Design & Build -hankkeisiin sekä energiansäästöön liittyviin toimituksiin."

 Juhani Pitkäkoski

Juhani Pitkäkoski