Toimitusjohtajan katsaus

Osavuosikatsaus 1-9/2013 (1.11.2013)

Kannattavuus parani suunnitelmien mukaisesti

”Tämä osavuosikatsaus on historiallinen: se on ensimmäinen Caverion Oyj:n osavuosikatsaus YIT Oyj:stä jakautumisen jälkeen ja meillä on ilo raportoida ensimmäiset neljännesvuosittaiset lukumme itsenäisenä yhtiönä. 

Olemme tyytyväisiä siihen, miten kannattavuus on parantunut kolmannella neljänneksellä. Meillä on ollut käynnissä laajat tehostamistoimenpiteet, ja niiden vaikutukset näkyvät jo nyt. Kolmannella neljänneksellä saatettiin päätökseen aikaisemmin ilmoitetut toimenpiteet, joilla saadaan kustannussäästöjä 600 työntekijän henkilövähennyksen kautta vuonna 2013.

Ruotsissa tehostamisohjelma etenee hyvin ja kannattavuus paranee suunnitelmien mukaisesti. Uudelleenjärjestelytoimenpiteet ovat vaikuttaneet myönteisesti Ruotsin toimintojen kannattavuuteen myös kolmannella neljänneksellä. Norjassa keskitymme edelleen projektiliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen erityisesti pääkaupunkiseudulla. Painopisteinä on ollut kannattamattomien yksiköiden sulkeminen ja projektien tarkempi valinta projektiliiketoiminnassa. Tehostamisohjelman toteutus on viivästynyt, ja odotamme uusien toimenpiteiden vaikutusten näkyvän Norjassa ensi vuonna. Palvelujen tehostamisohjelmamme on käynnissä kaikissa toimintamaissamme.

Tähän asti olemme keskittyneet liiketoimintamme kannattavuuden ja tehokkuuden parantamiseen. Nyt olemme lisänneet painopistealueisiimme myös pääoman entistä tehokkaamman käytön. Olemme tämän vuoksi ottaneet käyttöön uuden taloudellisen tavoitteen: käyttöpääoman, tavoitteena saavuttaa negatiivinen käyttöpääoma vuoden 2016 loppuun mennessä. Tähän keskittymällä pystymme vapauttamaan toimintoihimme sidottua pääomaa ja parantamaan kassavirtaamme jatkossa.”

 Juhani Pitkäkoski
Juhani Pitkäkoski

Olemme tyytyväisiä siihen, miten kannattavuus on parantunut kolmannella neljänneksellä. Meillä on ollut käynnissä laajat tehostamistoimenpiteet, ja niiden vaikutukset näkyvät jo nyt.