Kiinteistötekniikan kehitys vaatii harkittuja valintoja alusta asti


Oletko tullut ajatelleeksi, miten paljon tekniikkaa nykyaikaisissa rakennuksissa on? Uusissa rakennuksissa suurin osa tekniikasta ei edes ole näkyvissä, vaan se on piilotettu ovelasti rakenteisiin ja elementteihin. Kiinteistötekniikan osuus rakentamiskustannuksista on nykyisin jopa 40−60 %, ja sen odotetaan kasvavan entisestään. Tämä asettaa kovat vaatimukset tekniikan integroinnille ja automatisoinnille.

Kallis teknologia ei vielä takaa kiinteistön moitteetonta toimintaa. Parhaan toiminnan edellytyksenä on tekniikan integrointi ja automatisointi.  Erilaiset anturit, mittarit, diagnostiikka ja ympäristön seuranta tekevät tavallisista järjestelmistä älykkäitä. Digitalisointi mahdollistaa kiinteistön ohjailun kaikissa tilanteissa. 

Älykkäiden järjestelmien mukauttaminen kiinteistön käyttötarpeiden mukaan antaa välineet liiketoiminnan tehostamiseen. Reaaliaikainen tieto rakennuksen toiminnasta tukee päätöksiä, joilla säästetään energiaa ja parannetaan kustannustehokkuutta. Rakennusta ei enää huolleta kalenterin, vaan tarpeen mukaan, ja kunnossapitoon tulee aktiivinen ja ennakoiva ote.  

Kiinteistön toiminta on tärkeää saada pidettyä optimaalisena ympäri vuorokauden, kaikkina vuodenaikoina. Energiakustannusten on pysyttävä kurissa, ja energiankäyttöä on voitava säädellä kiinteistön käyttötarkoituksen muuttuessa.

Lisäinvestoinnit kiinteistötekniikkaan tuottavat pitkällä ajalla

Automaation lisäys on ensimmäisiä askelia rakennuksen tai rakennuskompleksin energiatehokkuuden parantamisessa. Tehokkaan automaation, edistyksellisen talotekniikan ja kiinteistön johdettujen palveluiden avulla voidaan saavuttaa jopa 30 prosentin energiasäästö. Kaikki tämä on mahdollista toteuttaa myös olemassa olevissa kiinteistöissä. Yleisesti automaation osuus on noin 1 prosentti rakentamisen kokonaiskustannuksista. Jos automaation osuus nostetaan 2 prosenttiin, kiinteistö saadaan etäohjaukseen ja -valvontaan koko elinkaarensa ajaksi.

Kiinteistöjen ja niiden käyttäjien tuottama tieto voi luoda uusia liiketoiminta- ja ansaintamalleja. 

Ihmisvirrat haltuun, kiinteistön käyttötarkoitus lähtökohdaksi

Uskon, että digitaalisilla ratkaisuilla on tulevaisuudessa tärkeä rooli ihmisten liikkumisen ja tiedonsiirron hallinnassa. Rakennuksen tarkoitus on muuttumassa. Rakennukset, kuten koulut, kauppakeskukset ja sairaalat, eivät enää palvele yhtä ainoaa tarkoitusta, vaan ne voivat palvella eri käyttäjien erilaisia tarpeita. Tulevaisuudessa palveluntuottajien ratkaisuja integroidaan yhä enemmän käyttäjien tarpeiden mukaan. 

Harkiten suunnitellut, integroidut ja älykkäät ratkaisut ovat välttämättömiä, jotta käyttäjien tarpeet tunnistetaan ja voidaan taata kiinteistön toimivuus, reaaliaikaiseen dataan perustuva olosuhteiden optimointi sekä ennakoiva etähallinta.

Lue Caverionin case-esimerkkejä, joissa integroidut ja älykkäät ratkaisut ovat käytössä

Heikki Oksa
Heikki Oksa
Liiketoimintapäällikkö
Automaatioratkaisut
Caverion Suomi Oy

Heikki Oksa
Business Manager
Automation solutions
Caverion Suomi Oy
 

Heikki Oksa
Business Manager
Automation solutions
Caverion Suomi Oy
 

Heikki Oksa
Business Manager
Automation solutions
Caverion Suomi Oy
 

10 comments

Leave a comment
 1. Make him desire you | kesä 22, 2017
  I truly like you're composing style, incredible data, thankyou for posting.Make him desire you
 2. Sexual questions to ask a girl | kesä 21, 2017
  This post is very simple to read and appreciate without leaving any details out. Great work!Sexual questions to ask a girl
 3. His Secret Obsession | kesä 18, 2017
  I was very impressed by this post, this site has always been pleasant news Thank you very much for such an interesting post, and I meet them more often then I visited this site.His Secret Obsession
 4. Dirty questions to ask a girl | kesä 18, 2017
  This is a fantastic website , thanks for sharing.Dirty questions to ask a girl
 5. titanium backup download | touko 21, 2017
  titanium backup download  is the best app for backing up your devices. There is always a risk of losing important information while using a cellphone
 6. Robinjack | touko 16, 2017
  This is very interesting content!  I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them.  You are great. Social Media
 7. asd | touko 03, 2017

  click to casino

  When it comes to online gambling, one of the things that make people quite hesitant to indulge is the fact that you often don’t know if you are going to get your money because international transactions are often very unreliable.

 8. Sonia | huhti 26, 2017
  This is such an extraordinary asset,executive car service to the point that you are giving and you give it away for nothing. I adore seeing blog that comprehend the quality.
 9. asd | huhti 12, 2017

  http://www.onlinecasinocrib.com

  Investing your earnings from online gambling is a very prudent thing to do. The good news is that there are various opportunities that will ensure you have extra income from your hard-earned Bitcoins.

 10. asd | huhti 08, 2017

  Leave a comment