Kiinteistötekniikan kehitys vaatii harkittuja valintoja alusta asti


Oletko tullut ajatelleeksi, miten paljon tekniikkaa nykyaikaisissa rakennuksissa on? Uusissa rakennuksissa suurin osa tekniikasta ei edes ole näkyvissä, vaan se on piilotettu ovelasti rakenteisiin ja elementteihin. Kiinteistötekniikan osuus rakentamiskustannuksista on nykyisin jopa 40−60 %, ja sen odotetaan kasvavan entisestään. Tämä asettaa kovat vaatimukset tekniikan integroinnille ja automatisoinnille.

Kallis teknologia ei vielä takaa kiinteistön moitteetonta toimintaa. Parhaan toiminnan edellytyksenä on tekniikan integrointi ja automatisointi.  Erilaiset anturit, mittarit, diagnostiikka ja ympäristön seuranta tekevät tavallisista järjestelmistä älykkäitä. Digitalisointi mahdollistaa kiinteistön ohjailun kaikissa tilanteissa. 

Älykkäiden järjestelmien mukauttaminen kiinteistön käyttötarpeiden mukaan antaa välineet liiketoiminnan tehostamiseen. Reaaliaikainen tieto rakennuksen toiminnasta tukee päätöksiä, joilla säästetään energiaa ja parannetaan kustannustehokkuutta. Rakennusta ei enää huolleta kalenterin, vaan tarpeen mukaan, ja kunnossapitoon tulee aktiivinen ja ennakoiva ote.  

Kiinteistön toiminta on tärkeää saada pidettyä optimaalisena ympäri vuorokauden, kaikkina vuodenaikoina. Energiakustannusten on pysyttävä kurissa, ja energiankäyttöä on voitava säädellä kiinteistön käyttötarkoituksen muuttuessa.

Lisäinvestoinnit kiinteistötekniikkaan tuottavat pitkällä ajalla

Automaation lisäys on ensimmäisiä askelia rakennuksen tai rakennuskompleksin energiatehokkuuden parantamisessa. Tehokkaan automaation, edistyksellisen talotekniikan ja kiinteistön johdettujen palveluiden avulla voidaan saavuttaa jopa 30 prosentin energiasäästö. Kaikki tämä on mahdollista toteuttaa myös olemassa olevissa kiinteistöissä. Yleisesti automaation osuus on noin 1 prosentti rakentamisen kokonaiskustannuksista. Jos automaation osuus nostetaan 2 prosenttiin, kiinteistö saadaan etäohjaukseen ja -valvontaan koko elinkaarensa ajaksi.

Kiinteistöjen ja niiden käyttäjien tuottama tieto voi luoda uusia liiketoiminta- ja ansaintamalleja. 

Ihmisvirrat haltuun, kiinteistön käyttötarkoitus lähtökohdaksi

Uskon, että digitaalisilla ratkaisuilla on tulevaisuudessa tärkeä rooli ihmisten liikkumisen ja tiedonsiirron hallinnassa. Rakennuksen tarkoitus on muuttumassa. Rakennukset, kuten koulut, kauppakeskukset ja sairaalat, eivät enää palvele yhtä ainoaa tarkoitusta, vaan ne voivat palvella eri käyttäjien erilaisia tarpeita. Tulevaisuudessa palveluntuottajien ratkaisuja integroidaan yhä enemmän käyttäjien tarpeiden mukaan. 

Harkiten suunnitellut, integroidut ja älykkäät ratkaisut ovat välttämättömiä, jotta käyttäjien tarpeet tunnistetaan ja voidaan taata kiinteistön toimivuus, reaaliaikaiseen dataan perustuva olosuhteiden optimointi sekä ennakoiva etähallinta.

Lue Caverionin case-esimerkkejä, joissa integroidut ja älykkäät ratkaisut ovat käytössä

Heikki Oksa
Heikki Oksa
Liiketoimintapäällikkö
Automaatioratkaisut
Caverion Suomi Oy

Heikki Oksa
Business Manager
Automation solutions
Caverion Suomi Oy
 

Heikki Oksa
Business Manager
Automation solutions
Caverion Suomi Oy
 

Heikki Oksa
Business Manager
Automation solutions
Caverion Suomi Oy